Rendyrker teknologi og tjenester for reiselivet

Gjennom de siste årene har Norwegian Experience utviklet og foredlet en stadig bredere produktportefølje. Det som begynte med hotelldrift og aktivitetsturisme, har forgrenet seg inn i reiselivsteknologi og spissede reiselivstjenester. Det tette samarbeidet med det kanadiske res-tech selskapet Zaui har ytterligere styrket kompetansen og satsningen på teknologi. På vei ut av pandemien oppleves det derfor strategisk riktig å rendyrke de respektive områdene – hotelldrift og teknologi – hver for seg for å spisse og forsterke satsningene i to selvstendige selskaper, Zaui Group og Norwegian Experience. 

Vi går globalt 

Gjennom 2021 har travel-tech satsningen vår hatt en betydelig vekst. Vi har kjøpt og utviklet strategiske byggeklosser til en digital “one-stop-shop» for reiselivet. Denne satsningen har generert momentum og vi har et stort antall reiselivskunder innen både booking, distribusjon, regnskap og webtjenester Nå som reiselivet beveger seg mot en ny normal er tiden inne for å spisse denne satsningen gjennom å samle teknologi og tjenester i merkevaren Zaui. 

I den kommende perioden vil vi jobbe videre med å utvikle en rekke integrerte produkter og tjenester for det globale reiselivsmarkedet i Zaui Group. Med fotfeste i Norge, Canada og USA vil vi rulle ut internasjonalt salg i en stadig økende hastighet. Videre sikrer et felles eierskap muligheten for at våre ansatte kan høste av felles ekspertise, erfaring og innsikt. 

En samlet styrke med 65 ansatte og kontorer i Vancouver, Toronto, Washington, Tromsø, Stavanger, Oslo og Gøteborg vil gi selskapet en internasjonal tilstedeværelse. Dette forsterkes ytterligere av partnere i UK og New Zealand.

Det «nye» Zaui

Det som begynte med videresalg av Zaui sine løsninger for flere år siden har gradvis utviklet seg til å bli en integrert del av kjernevirksomheten vår. Vi har derfor sett det naturlig å gå inn på eiersiden i det kanadiske selskapet. 

Zaui har i lang tid vært en foretrukket booking- og distribusjonsløsning for internasjonale tour-, aktivitet- og transportoperatører, også her i Norge. Gjennom denne investeringen vil vi kunne tilby integrerte digitale løsninger for booking og distribusjon for både overnattings- og aktivitetsleverandører, samt destinasjons- og klyngesamarbeid. Målet er å anvende teknologi og støttetjenester slik at våre kunder kan sette opplevelsen og sine gjester i sentrum. 

Kaspar Fjetland Højvig fortsetter som Group CEO i det nye Zaui, og sier:

«Vi og våre kanadiske venner i Zaui er på bølgelengde både i retning og visjon. Siden vi allerede har samarbeidet godt over en lengre periode opplevde vi at tiden var moden til å ta selskapene enda nærmere hverandre. Sammen vil vi være i stand til å bevege næringen fra transaksjon til relasjon gjennom digitalisering og automatisering – slik at vi sammen styrker og utvikler reiselivet.”

Norwegian Experience – med røtter i reiselivet

Våre røtter i lokalt reiseliv har gitt oss unik innsikt i bransjen og ytterligere styrket lidenskapen for å bygge robuste løsninger til reiselivet. 

Hovedbasene for den første satsningen til Norwegian Experience var de unike overnattingsstedene Ryfylke BaseCamp og Preikestolen BaseCamp. Målsetningen med basecampene har hele tiden vært å utvikle bærekraftige, naturbaserte opplevelser som alle kan ta del i. Fokuset har vært lokalt eierskap i reiselivet og et ønske om å bidra til å løfte destinasjonen Norge. Det siste har vært særlig viktig i en lang periode med pandemi og nedstenging.  

Arbeidet med å skape minneverdige opplevelser for flest mulig vil fortsette inn i fremtiden, da med Norwegian Experience som et driftsselskap av unike BaseCamps i vakker norsk natur. Det er lagt planer om ekspandering av opplevelsesreiser og satsningen rundt basecampene vil fortsette på egenhånd under merkevaren Norwegian Experience (NX). 

Eyvind Flood fortsetter som Head of Hospitality for Norwegian Experience, og uttrykker sin begeistring for fremtiden til aktive og naturbaserte feriereiser. 

“Nå som verden sakte men sikkert åpner opp igjen, gleder vi oss veldig til å igjen ønske reisende fra hele verden velkommen til våre BaseCamps ved Preikestolen og i Ryfylke!” sier Eyvind Flodd entusiastisk.

Del gjerne!