Rød løper for useriøse flyselskaper?

Innlegg av Forbundsleder Audun Ingvartsen, Lederne

Lederne sendte brev allerede i april til regjeringen hvor vi pekte på nødvendigheten av å se særskilt på økonomiske støtteordninger til luftfarten som uhyggelig brått ble rammet av nedstengningen av samfunnet.

Det har vært avholdt møter mellom NHO Luftfart, flyselskapene og aktuelle departement, uten at noe særlig resultat har kommet flyselskapene til gode utenom garantiordninger i forhold til gjeld og statlig støtte til å opprettholde viktige landsdekkende flyruter.

– Lederne kan forstå regjeringens frykt for at økonomisk støtte fort kan bli tapte penger i den gjeldssituasjonen Norwegian er inne i. På den annen side risikerer samfunnet også ganske mange norske arbeidsplasser, som i stor grad kan forsvinne ut av landet, slik innretningen er nå, kommenterer Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

Selskapet har gjort en formidabel jobb

Statsrådene Hareide og Nybø i samferdsels- og næringsdepartementene hevder at Norwegian har opparbeidet seg en kraftig gjeld som de har gjort «noen endringer» på for å redusere, og at det vil være for risikofylt å bruke felleskapets midler til å støtte Norwegian.

– Sett fra innsiden mener jeg et «noen endringer» er meget mangelfullt beskrevet. Selskapet har gjort en formidabel jobb med å rydde opp og redusere gjeldsbyrden, og selskapet var på vei inn i sin beste sommer noensinne før covid-19 vingeklippet ikke bare Norwegian, men hele bransjen, sier Lasse Holm som er Ledernes hovedtillitsvalgt i Norwegian.

Holm viser til at hele Europa iler til sine nasjonale flyselskaper med direkte eller indirekte støtte i milliardklassen slik at de kan komme seg gjennom pandemien. Det gjør de for å bevare arbeidsplasser og en reell infrastruktur når pandemien er over og selskapene igjen kan stå på egne ben.

Stor risiko med uoversiktlige konsekvenser

På den ene siden risikerer staten å tape penger på støtte til et selskap i stor krise, men risikerer også uoversiktlige konsekvenser i form av tap av drøye 18.000 norske arbeidsplasser og en verdiskapning på ca. 18 milliarder kroner. Ser man på også den negative betydningen av et redusert nasjonalt og at et bredt nettverk innen luftfart forsvinner, risikerer man enda mer.

– Når regjeringen i dag uttaler at de ønsker en konkurransedyktig luftfart etter Covid19 så høres det heller tomt ut. Dagens handlinger er kanskje heller en rød løper til useriøse aktører som WizzAir som ønsker å melke «gullrutene» uten hensyn til norske arbeidsplasser, verdiskapning eller infrastruktur, hever Lasse Holm.

Regjeringens nei til en troverdig støtte til norsk luftfart kan i ytterste konsekvens kaste hele luftfarten ut i en krise vi ikke har sett maken til i Norge. På meget lang sikt kan det være en risiko for at norsk luftfart blir en vingeklippet bransje med en redusert infrastruktur innen lufttransport i Norge og uten forsvar mot useriøse aktører.

– Som representant for arbeidstakerorganisasjonen Lederne i Norwegian legger jeg meg ikke ned, men jeg ber alle organisasjoner, opposisjon og Storting om støtte for å bidra til å beholde en seriøs norsk luftfart, om støtte for den norske arbeidslivsmodellen og om støtte til bevaring av stillingene Norwegian har i Norge, oppfordrer hovedtillitsvalgt for Lederne i Norwegian, Lasse Holm.

Velkommen til useriøse luftfartsaktører?

Flere parter i arbeidslivet og opposisjonspartier på Stortinget uttaler seg allerede om saken, ifølge flere nyhetsmedia. Senterpartiet ber om støtte fra andre partier til å instruere regjeringen.

– I siste ende kan signalet fra regjeringen oppfattes som et velkommen til useriøse luftfartsaktører om å etablere seg i norsk luftfart. Useriøse aktører har vi i Lederne sett i mange ulike bransjer, og de bidrar til å undergrave et godt partssamarbeid og skape et dårligere arbeidsmiljø i norsk arbeidsliv, uttaler forbundsleder Audun Ingvartsen til sist.

Del gjerne!