Rombelegget nær 2019-nivå

RevPAR akkumulert for i år har for lengst passert tilsvarende for 2019, siste normalår. Dette primært på grunn av voldsom prisvekst. Men nå kommer også rombelegget.

Av Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Dette gjelder for den samlede norske hotellporteføljen som rapporterer til Benchmarking Alliance, det vil si hoteller med en samlet kapasitet på 61 000 rom. RevPAR er losjiomsetning fordelt ut på hele den disponible romkapasiteten. Det er nominelle tall som gjelder når vi her omtaler RevPAR.

Allerede i vår begynte RevPAR-tallene på månedsbasis å komme opp på 2019-nivå, men da var det romprisveksten som førte an. Nå øker rombelegget, og samlet for det norske utvalget er nivået i august i år bare 1,7 %-poeng lavere enn i august 2019. Fem av 13 storbyer har høyere belegg i august år enn i august 2019, mens ytterligere et par, tre er like ved.


Data kommer fra Benchmarking Alliance (BA), og er bearbeidet og analysert av Wiederstrøm Hotel Consulting for Reiselivskunnskap. Det er varierende «dekning» i storbyene, men typisk er 85-95 % av romkapasiteten representert i tallene. Det er norske hoteller med til sammen 61 000 gjesterom som rapporterer inn tall til BA. Også hoteller fra en rekke nordiske og baltiske byer rapporterer inn tall til selskapet som også tilbyr løsninger for benchmarking av data fra restaurant og konferanse samt 12-måneders forhåndsbooking.

Wiederstrøm Hotel Consulting (www.wiederstrom.com) er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen hotell. Hovedområdene er hotelleiendom, hotelldrift, benchmarking og analyse. I tillegg leverer Peter Wiederstrøm fast artikler til magasinet «Reiseliv1» (tidligere HRR Hotell, Restaurant & Reiseliv) og yter PR- og mediebistand til kunder. En rekke rapporter og analyser utarbeides.

Del gjerne!