Samles i Nærøyfjorden Verdsarvpark for levende landskap

Over 70 deltakere fra hele Norge samles på Stalheim og Nærøyfjorden Verdsarvpark den 10.-12. mai for å jobbe med levende landskap, lokalsamfunn, landbruk og ledelse. Her arrangeres Levende landskap konferansen. Det er Norske Parker, den nasjonale organisasjonen for regionalparker, som inviterer engasjerte mennesker fra hele landet.

Et hovedfokus for konferansen er hvordan vi kan engasjerer partnere og drive gode prosesser. Det blir tematiske sesjoner som handler om landskapsforvaltning, landbruk, prosessledelse. Ledende fagfolk på områder gjør konferansen faglig aktuell. Det blir tematiske ekskursjoner i hele områder til Nærøyfjorden Verdsarvpark.

Inviterte gjester er Alexander Øren Heen, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, varaordfører Natalia Golis og direktøren for den europeiske parkorganisasjonen Europarc federation, Carol Ritchie.

-Vi ønsker å fokusere på hva som gjør landskap og lokalsamfunn levende. Etter to år med pandemi er dette et aktuelt tema. Alle som jobber med regionalparker og UNESCO-områder samles i fantastiske Nærøyfjorden Verdsarvpark, sier daglig leder i Norske Parker, Kristian Bjørnstad.

Det er også et forsinket ti-års jubileum for etableringen av organisasjonen Norske Parker. Den ble etablert i bygda Undredal i Aurland i 2011. I dag har organisasjonen ni regionalparker med over 40 kommuner som medlemmer.

Nettsiden til konferansen: https://levendelandskapkonferansen.no/

Del gjerne!