Seniorene strømmer ut på tur

Stadig flere over 60 ønsker å gå på tur, viser ferske tall fra DNT. De siste fem årene har antall medlemmer over 60 år økt med hele 20 prosent.

Av 309.894 medlemmer i DNT er 86.959 over 60 år. Det er en økning på 2,2 prosent fra 2020, og ser man fem år tilbake til 2016 er økningen på hele 20 prosent.  

DNT tar årlig med over 100.000 seniorer på tur, de fleste av disse turene er fellesturer i nærmiljøet.   

– Det er gledelig at stadig flere oppdager friluftsliv som svaret på god helse, gjennom turer på egenhånd eller organiserte aktiviteter. Mange som ikke har noen å gå tur med opplever fellesskap gjennom fellesturer, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.   

Viktig for livskvalitet 

I en undersøkelse utført av Opinion for DNT i høst svarte 93 prosent av de spurte over 60 år at natur nært der de bor er viktig for livskvaliteten.  

– Det er umulig å ikke blir imponert når man treffer den eldre garde i fjellet, men vi vet at for mange av oss og ikke minst seniorene gjør lavterskel naturopplevelser nært der man bor det mye enklere å komme seg ut på tur, sier Solvang.  

– DNT jobber for å styrke tilgangen til nærnatur gjennom turer, aktiviteter, merking og informasjon. Vi jobber også for en lovfestet rett til nærnatur, det vil komme hele befolkningen til gode, sier generalsekretæren.  

Stor pågang hos DNTs lokalforeninger 

DNTs mange lokallag over hele landet opplever stor pågang på arrangementer og fellesturer som egner seg for voksne og eldre.  

Det er blant annet “Aktiv i 100” som er nærturgrupper for seniorer på dagtid, åpent for alle og spredt over hele landet.  

DNT har dessuten seniorgrupper som både planlegger og leder sine egne turerog sosiale kvelder på dugnad.  

Del gjerne!