Sikter mot utslippsfri kystrute i 2030 – med dagens skip

Havila Kystruten har lansert sin aller første bærekraftsrapport, samt rapport for menneskerettigheter. Den første rapporten understreker de høye ambisjonene om klimanøytralitet allerede i 2028, og selskapets plan om en utslippsfri kystrute i 2030 – som er realiserbart med dagens flåte.

Havila Kystruten jobber konkret for å redusere utslipp og svare på fremtidens miljøkrav.

– I fjor skrev vi historie da vi som verdens første cruiserederi seilte inn verdensarven i Geirangerfjorden utslippsfritt og lydløst, fire år før myndighetenes krav om utslippsfrie ferger og skip i verdensarven trer i kraft, sier administrerende direktør Bent Martini.

– Dette er et konkret bevis på våre ambisjoner. Vi ser frem til å fortsette vår reise og gjøre vår del for å gjøre reiselivet og skipsfarten mer bærekraftig.

Martini påpeker at Havila Kystruten kan bli både klimanøytrale og nå nullutslipp i fremtiden.

– Det starter med å gradvis skifte ut naturgassen med biogass, og målet er å være klimanøytrale innen 2028. Etter det skal vi skifte til utslippsfrie drivstoffalternativer som hydrogen, og målet er nullutslipp i 2030 – med skipene vi har i dag, sier han.

Nådde ambisiøst mål

Ett annet mål Havila Kystruten har satt seg er å redusere matsvinnet om bord, og kun produsere 75 gram matsvinn per person per døgn om bord. Matkonseptet til selskapet er blant annet at all mat serveres som á la carte, og er produsert ved bruk av lokalprodusert og kortreiste råvarer.

– Med 75 gram matsvinn og fire skip i full drift, reduserer vi matsvinnet med 60 tonn i året sammenlignet med en buffetløsning, sier Martini.

– Derfor er det svært gledelig å kunne rapportere at vi nådde målet vårt med glans, og hadde kun 71 gram matsvinn per person per døgn om bord. Det har vi klart takket være en fantastisk innsats fra de som har utviklet matkonseptet vårt, fra de som lager og serverer maten om bord, og ikke minst våre gjester som blir bevisstgjort på konseptet. Og ingen forlater restaurantene våre sultne.

I tillegg kan Havila Kystruten rapportere om god sorteringsgrad og god sirkulær bruk av ressurser på sine skip.

Skal være et positivt bidrag

Havila Kystrutens skip, som blant annet har batteripakker som gir muligheten til å drifte skipene utslippsfritt og lydløst i 4 timer av gangen, er de mest miljøvennlige som noen gang har seilt den historiske kystruten Bergen – Kirkenes – Bergen. Med dagens drift reduseres CO2-utslipp med 35-40 %, og lokale utslipp som NOx og SOx med over 90 %, sammenlignet med tilsvarende skip med tradisjonelt fossilt drivstoff.

– Vi mener vår bærekraftige tilnærming til kystturisme, og vår satsning på klima og miljø, er et positivt bidrag til overgangen til et nullutslippssamfunn. Vi ser frem til å fortsette vår reise og gjøre vår del for å gjøre reiselivet og skipsfarten mer bærekraftig både sosialt og miljømessig, sier Martini.

– Disse rapportene hjelper våre investorer, samarbeidspartnere, ansatte og kunder å lære mer om vår virksomhet og hvordan vi skal fortsette å utvikle et inkluderende og miljøbevisst selskap. Sammen skal vi lede veien mot et større fokus på bærekraft, og vi skal være blant de første til å komme til nullutslipp, avslutter han.

I bærekraftsrapporten kan du også lese om Havila Kystrutens satsning på kjønnsbalanse i organisasjonen, med blant annet 36 % kvinner i lederstillinger, god tilknytning til lokalsamfunn samt målene om en god og balansert arbeidshverdag for alle ansatte.

Her kan du laste ned Bærekraftsrapporten (pdf) og Human Rights and Transparency Act-rapporten (pdf)

Del gjerne!