Silje Myhre Amundsen ny seksjonsleder for Nasjonale turistveger i Statens vegvesen

Silje Myhre Amundsen tiltrer som leder for turistvegseksjonen 1. april. Amundsen er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU, Ås og BOKU, Wien og har siden 2020 arbeidet som prosjektleder og strekningsansvarlig på seksjonen for Nasjonale turistveger på Lillehammer. Amundsen er også plan- og prosessleder for en pågående oppgradering og utbygging av attraksjonen Torghatten langs Nasjonal turistveg Helgelandskysten.

Amundsen betoner vekten av å videreføre det gode samarbeidet med arkitekter, landskapsarkitekter, entreprenører, vegeierne, reiseliv og andre aktører for å holde vedlike og utvikle det unike norske turistvegkonseptet med kunst og arkitektur i storslått natur som sitt særpreg.

Silje Myhre Amundsen, ny leder for Nasjonale turistveger, Statens vegvesen.
Foto: Frid-Jorunn Stabell
Silje Myhre Amundsen, ny leder for Nasjonale turistveger, Statens vegvesen. Foto: Frid-Jorunn Stabell

-Nå har vi akkurat engasjert ti nye kontorer med dyktige arkitekter og landskapsarkitekter, og jeg gleder meg stort til samarbeidet fremover. Sammen med arkitekturrådet og mine medarbeidere skal vi fortsette å planlegge og bygge spennende prosjekter med høy kvalitet.

Amundsen fremholder også betydningen av Turistvegforumet som et viktig bindeledd mellom Statens vegvesen og reiselivsnæringen i turistvegarbeidet.

Silje Myhre Amundsen overtar etter Jan Andresen som leder for Nasjonale turistveger. Andresen begynte i Staten vegvesen i 1981 og har vært involvert i vegvesenets turistvegsatsing siden Stortinget i 1993 ba Samferdselsdepartementet se nærmere på kombinasjonen veg og reiseliv. Når Andresen går av med pensjon til sommeren gjør han det etter 30 års arbeid med Nasjonale turistveger, hvorav de siste 25 som leder.

Jan Andresen, avtroppende leder for Nasjonale turistveger, Statens vegvesen. Foto: Einar Aslaksen

Fra et pilotprosjekt (1994 – 1997) med fire prøvestrekninger, har Nasjonale turistveger under Jan Andresens lederskap utviklet seg til en nasjonal attraksjon med internasjonal appell. Ved inngangen til markeringsåret 2023 er det gjennomført over 170 små og store prosjekter med sine arkitektur- og kunstinstallasjoner langs 18 utvalgte strekninger fra Jæren i sør til Varanger i nord. I alt 50 arkitekt- og landskapsarkitektfirma har så langt gjennom Nasjonale turistveger bidratt til å styrke Norges omdømme utenlands som en design- og arkitekturnasjon. Økonomiske analyser viser at turistvegsatsingen bidrar til økt lønnsomhet i distriktene.

Påtroppende leder Silje Myhre Amundsen er klar i sin tale om sin forgjenger:

-Jan Andresen har skrevet norsk reiselivshistorie under sitt lederskap. Med høye ambisjoner, integritet, kreativitet, musikalitet og dypt dedikert har han loset Statens vegvesens turistvegsatsing stødig framover i 25 år. Dette er det bare å ta av seg hatten for, konkluderer Silje Myhre Amundsen.

Del gjerne!