Besøks- og salgsrekord bidrar til størst vekst for SkiStar

Stefan Sjöstrand, VD gir her en kommentar til perioden og den nåværende situasjonen, etterfulgt av tall fra halvårsrapporten.

Kuldeperioden i Skandinavia i løpet av høsten ga gode forhold for snøproduksjon og mulighet til å åpne vintersesongen allerede i slutten av november. Vemdalen var først ut, tett fulgt av samtlige av de andre destinasjonene i Norge og Sverige den første helgen i desember.

Når vi sammenfatter deler av vintersesongen og SkiStars første halvår for regnskapsåret 2021/22, er det ekstra gledelig at vi kan presentere et resultat før skatt på 573 MSEK, som er 434 MSEK høyere enn foregående år og det beste halvårsresultatet i selskapets historie. Den sterke veksten og det positive resultatet kommer først og fremst innen vår kjernevirksomhet, med ny rekord i antallet gjester som kjører ski, noe som også innebærer en kraftig økning i antall skidager så langt denne sesongen. Totalt 4,4 millioner – en økning med 43% sammenlignet med samme periode forrige år.

I tillegg når vi nye rekorder innen salg av samtlige alpinrelaterte produkter, som SkiPass, skiutleie, salg gjennom våre sportsbutikker, både fysiske og online. Ikke minst vår egen merkevare EQPE med en økning på 73% det siste halvåret.

I henhold til vår gjesteundersøkelse oppgir 9% at de er helt nye gjester hittil denne vintersesongen, noe som er helt unikt, og lover godt for fremtiden. I tillegg viser samme undersøkelsen at 22% av våre gjester er kommet tilbake etter flere års fravær og så mye som 8 av 10 av våre gjester har et veldig godt helhetsinntrykk av sitt opphold, som har gitt minnerike fjellopplevelser. De utenlandske gjestene er tilbake igjen, ikke minst danske og svenske gjester som er så viktige for de norske destinasjonene. Interessen for SkiStar vokser stadig, og vår medlemsklubb MySkiStar nærmer seg hele 1,5 millioner medlemmer.

Vi kommer sterkere ut som selskap med vår nye strategi: fra å være et selskap med drift av alpinanlegg vintertid til å bli et selskap med drift av fjellanlegg og en aktiv ferie året rundt. Den endrede strategien har gjort at selskapet har kommet raskere tilbake etter de utfordrende årene med pandemi, enn først antatt.

Vi fortsetter vårt fokus på bærekraft og vår nye bærekraftstrategi. Vi bidrar til at flere kommer i aktivitet gjennom alpin skikjøring i forbindelse med gratis skidager for alle innbyggerne i kommunene på våre destinasjoner med World Snow Day, samt i vinterferien for barn og unge i Hammarbybacken, Stockholm. I tillegg fortsetter vi vårt arbeid med bærekraftige destinasjoner gjennom å bedre lademulighetene for alle våre gjester med elbil. I samarbeid med Audi og Jämtkraft har vi satt opp midlertididige ladestasjoner i Ljusdal under vinterferieukene, noe som ble godt mottatt av våre gjester.

Som et ledd i å styrke vår posisjon som den ledende feriearrangøren for Skandinavia har vi i løpet av perioden avsluttet salget av våre andeler i St. Johann in Tirol. Med det kan vi satse fullt og helt på vårt hjemmemarked i tiden som kommer, i tråd med vår oppdaterte strategi for en aktiv ferie året rundt.

Vi er litt over halvveis denne vintersesongen, og kanskje den beste delen av sesongen som gjenstår, med lange lyse dager, påske, fine temperaturer og et fullspekket program på våre destinasjoner. Det er stor interesse for å besøke oss: bookingene for den resterende delen av vintersesongen, til tross for en sen påske, ligger på +9% sammenlignet med samme perioden i 2018/19-sesongen, altså før pandemien.

I tråd med vår strategi øker vi investeringstakten og vil investere i fremtidens fjellanlegg for vårt fortsatte fokus på økt vekst. Allerede i inneværende år investerer vi 555 millioner totalt på våre destinasjoner. Investeringene går til modernisering, værsikring og for å øke kapasitet i våre skisystem i takt med økt etterspørsel fra gjester og behov for en mer effektiv og klimatilpasset snøproduksjon.

Avslutningsvis, en ny sommersesong står for tur når vintersesongen avsluttes. Vi fortsetter å satse på SkiStar Sports & Adventures for å imøtekomme alle de som nå velger å feriere i eget land, med aktiviteter året rundt, en trend som har kommet for å bli i vår fantastiske skandinaviske fjellverden.

Stefan Sjöstrand, VD


Halvårsrapport 

Andre kvartal

september 21 – februar 22

 • Nettoomsetningen for andre kvartal økte med 850 MSEK, 64 prosent, til 2 178 MSEK (1 328) sammenlignet med foregående år.
 • Resultat etter skatt for andre kvartal forbedres med 387 MSEK, 106 prosent, til 752 MSEK (365) sammenlignet med foregående år.
 • Resultat per aksje utgjorde 9,62 SEK (4,70), en økning med 105 prosent.

Første halvår

 • Nettoomsetning for første halvår økte med 851 MSEK, 57 prosent, til 2 333 MSEK (1482) sammenlignet med foregående år.
 • Resultat efter skatt for første halvår økte med 323 MSEK, 283 prosent, til 438 MSEK (114) sammenlignet med foregående år.
 • Resultat per aksje utgjorde 5,61 SEK (1,58), en økning med 256 prosent.

Viktige hendelser i- og etter periodens utgang

 • Stor etterspørsel etter ferie i fjellet i kombinasjon med oppheving av koronarestriksjonene har bidratt til økte inntekter i kjernevirksomheten. Samtlige destinasjoner har hatt besøksrekord under både vinterferieukene og ukene i perioden mellom jul/nyttår og vinterferien, som har gitt økt antall skidager og rekordsalg av samtlige produkter knyttet til alpin skikjøring, som SkiPass, skiutleie og salg i sportsbutikkene.
 • Bookingtall for resterende del av vintersesongen er ni prosent høyere enn de var i sesongen 2018/19, altså før pandemien.
 • Salget av selskapets aksjer i det østerrikske datterselskapet i St. Johann in Tirol ble avsluttet i januar.
 • SkiStar investerer over én halv milliard i kjernevirksomheten for neste år med mål om å øke attraktiviteten i selskapets fjellanlegg for å møte gjestenes stadig økte etterspørsel.
 • Sport Lodgen, Trysils mest attraktive sportsbutikker som SkiStar kjøpte i perioden er blitt integrert i virksomheten.

Del gjerne!