SkiStar går for gull, vinner HSMAI Awards for «Årets Bærekraftsinitiativ»

For første gang ble prisen «Årets Bærekraftsinitiativ» delt ut under den årlige HSMAI Awards som ble arrangert i Oslo 26. april. SkiStar fikk gull med selskapets nylig vedtatte bærekraftsstrategi og overgangen til biodrivstoffet HVO på maskinparken, som alene har bidratt med å redusere CO2 utslipp fra drift med 45%. SkiStars bærekraftsstrategi setter ambisiøse mål innen tre sentrale områder; dialog og samspill, å få flere i bevegelse gjennom et økt fokus på aktivering og rekreasjon, og sist men ikke minst utslippskutt.

Ambisiøse bærekraftsmål er nødvendige for å oppnå resultater. En halvering av selskapets utslipp innen 2030 krever store endringer, og blant de viktigste er overgangen til biodrivstoffet HVO på maskinparken. Et tiltak som alene reduserer utslipp fra drift med 45%. SkiStar er første i norsk alpinbransje til å gjøre en slik omstilling. Noe som bare er begynnelsen.

– At vårt fokus på bærekraft og det vi gjør for å oppnå våre ambisiøse mål blir lagt merke til, gjør meg stolt. Selvsagt er det aller viktigste at tiltakene våre gir de ønskede resultatene på veien mot 2030, men en anerkjennelse som dette er like fullt et bevis på at vi har gjort oss bemerket. Det gleder meg stort, sier Fanny Sjödin, sjef for bærekraft i SkiStar. Flere viktige initiativ er også på gang, og dette er bare begynnelsen for å ta vare på våre hvite vintre, avslutter Sjödin.

HSMAI ønsker å løfte frem innovatørene og de gode eksemplene. De som har evnet å omstille seg, gått nye veier og lykkes i annerledes-årene 2020 – 2021. I kategorien «Årets Bærekraftsinitiativ» ble prisen delt ut av av HSMAIs internasjonale styreleder Michael Nowlis og forsker ved Høgskolen Innlandet Veronica Blumenthal.

– Det å jobbe bærekraftig er en utfordring for oss alle, selv under normale omstendigheter. Det å ikke miste bærekraftsfokuset og til og med omstille organisasjonen i en mer bærekraftig retning midt under en verdensomspennende pandemi krever mot og kan ikke beskrives som noe annet enn beundringsverdig. Denne vinneren viser tydelig at de har løftet bærekraftsarbeidet opp et hakk gjennom å sette langsiktige mål. Utvikle en tydelig og ambisiøs bærekraftsstrategi, samt innføre konkrete tiltak som allerede har ført til betydelige reduksjoner i eget CO2 utslipp. Vinneren går dermed foran som et eksempel til etterfølgelse for resten av bransjen, sier juryleder Morten Torp, i en uttalelse.

Mer informasjon om SkiStars Bærekraftstrategi

  • Blant andre tiltak, er SkiStar i samarbeid med Taiga først ut med el-drevne snøscootere i alpinbransjen. Samarbeidet ble lansert onsdag 20. april i Sälen, og allerede fra neste vintersesong vil også SkiStars norske destinasjoner i Trysil og Hemsedal ha slike i tillegg til de øvrige svenske.
  • SkiStar investerer i snøproduksjonsanlegg som er mer energi- og ressurssparende og har etablert smeltedammer for gjenbruk av smeltevann fra år til år.
  • SkiStars tråkkemaskiner måler snødybden, og på den måten begrenses snøproduksjonen.
  • SkiStar integrerer solceller i fasaden på flere nybygg, og bruker også solenergi på utvalgte heiser.
  • SkiStar satser på aktiv ferie hele året, og bidrar til bærekraftig drift og helårsarbeidsplasser.
  • I tett dialog og samarbeid med lokalt næringsliv og destinasjonsselskap, har SkiStar fokus på å tilrettelegge for bærekraftige løsninger og å bidra til å få flere i aktivitet. Blant annet inviteres barnehage- og skolebarn til å prøve aktivitetene i SkiStars anlegg sommer som vinter.
  • SkiStar gjør tiltak for å forbedre kildesortering. 

Les mer om SkiStars bærekraftsstrategi:

https://www.skistar.com/sv/corporate/hallbarhet/

Del gjerne!