SkiStar presenterer ny bærekraftstrategi: Ambisiøse klimamål og økt fokus på fysisk aktivitet for alle

I dag slipper SkiStar sin års- og bærekraftrapport for forretningsåret 2020/21, der en videreutviklet bærekraftstrategi med ambisiøse klimamål som skal oppnås gjennom tre fokusområder; aktivering og rekreasjon, økosystem og påvirkning samt dialog og samspill, er største nyhet.

– SkiStars utgangspunkt er, og har alltid vært, å legge til rette for en aktiv livsstil. Med vår nye bærekraftstrategi ønsker vi å legge fokus på å få flere mennesker i aktivitet samtidig som vi tar vare på naturen rundt oss, så våre gjester kan fortsette å glede seg over den både nå og i fremtiden, sier Fanny Sjødin, sjef for bærekraft hos SkiStar.

Den nye bærekraftstrategien tar utgangspunkt i 2030-agendaen og de 17 bærekrafts målene vedtatt av alle FNs medlemsland med mål for en bærekraftig utvikling sett fra tre perspektiv, det sosiale, økonomiske og miljøet. På denne måten omfatter strategien tema som alltid har vært viktige for SkiStar. Nå forsterkes altså arbeidet med langsiktige mål og enda mer tydelige ambisjoner fremover.

I løpet av de siste fem årene har SkiStar vært gjennom en stor prosess for å redusere egne utslipp. Gjennom bruk av ny teknikk for å redusere drivstofforbruket, effektivisere energiforbruk og økt ressurseffektivitet, har utslippene fra selskapets egen drift blitt redusert med 46 prosent sammenlignet med 2015, da tiltakene ble igangsatt. Mye av forklaringen ligger i en økt bruk av fornybar energi på de svenske destinasjonene. Tiltakene som har foregått over en drøy 5 års periode har også fått fotfeste i Norge, og for sesongen 2021/22 går store deler av maskinparken over på biodrivstoffet HVO. I Sverige går alle tråkkemaskiner allerede på dette drivstoffet, og med innføringen også i Norge får SkiStars destinasjoner ytterligere redusert sine utslipp.

– Med vårt nye klimamål, har vi økt ambisjonsnivået betraktelig. Innen 2030 skal vi halvere våre totale utslipp, som er i tråd med de globale målene og Parisavtalen. Vårt klimamål omfatter også direkte og indirekte utslipp, og vi ønsker å ta ansvar gjennom å inspirere og påvirke både våre leverandører og gjester til å bli mer miljøbevisste, sier Stefan Sjøstrand, vd og konsernsjef hos SkiStar.

SkiStars klimamål i perioden 2021-2030 er tredelt:

  • SkiStar skal nå minst netto nullutslipp i egen drift innen 2030.
  • SkiStar vil halvere avtrykk fra gjester og medarbeidernes reise til destinasjonene.
  • SkiStar skal etablere flere resirkulerings- og gjenbruksmodeller.

Aktiv livsstil & rekreasjon er et annet område der ambisjonsnivået er økt; med å tilrettelegge for aktive ferier for alle hele året, kan SkiStar bidra til å fremme en livsstil med fysisk aktivitet og bedre helse. Målsettingen er at SkiStar skal være førstevalget for gjester som ønsker en aktiv ferie og skal nå totalt 7 millioner ski- og aktivitetsdager i året frem til 2030.

Alle mål, delmål og tiltak står beskrevet i sin helhet i års- og bærekraftrapporten som kan lastes ned her.

Bærekraftige destinasjoner

SkiStars klimafokus er ikke minst å bidra til bærekraftige destinasjoner, og tilrettelegge for at gjesten kan ta klimakloke valg. For den kommende vintersesongen innføres derfor flere forbedringer, blant annet gjenvinningsposer, HVO drivstoff på store deler av maskinparken, og flere elbil ladere på destinasjonene både i Norge og Sverige. Les mer om vinterens bærekraftige nyheter.

Se SkiStars film om bærekraft her!

Del gjerne!