SkiStar satser på eiendom og hotellvirksomhet på kjente Skandinaviske destinasjoner

Som et ledd i SkiStars fokus på å befeste sin posisjon som den ledende feriearrangøren for Skandinavia, tar selskapet nå et stort skritt innen hotellutvikling i den Skandinaviske fjellverdenen. SkiStar vil med dette drive seks lodger og hotell på destinasjoner der det allerede er etablerte anlegg. Denne satsingen blir realisert ved at SkiStar i dag har inngått en avtale med Peab om å videreutvikle deres felles selskap, Skiab Invest AB.

-Etterspørselen etter en aktiv ferie i den Skandinaviske naturen sommer som vinter har tiltatt kraftig de siste årene, i takt med den sterke trenden om å feriere hjemme. Å utvikle attraktive destinasjoner der kvalitet på både bo, mat og opplevelser står i høysetet, blir bare mer og mer aktuelt. Nå styrker vi vår posisjon som ledende aktør innen hotellnæring i Skandinavia, på de beste destinasjonene Norge og Sverige har å by på, og hvor vi allerede i dag har våre etablerte skianlegg. I samarbeid med Peab får vi et godt utgangspunkt for å kunne drive en mer offensiv eiendomsutvikling, samtidig som vi kan opprettholde fokus og satse enda mer på vår kjernevirksomhet i SkiStar; å skape minnerike fjell- og naturopplevelser året rundt, sier Stefan Sjöstrand, VD og Koncernsjef i SkiStar AB.

Skiab vil arbeide aktivt med å utvikle moderne næringseiendom og destinasjoner i Norge og Sverige, der bærekraft og høy kvalitet har første prioritet. Utviklingen vil først og fremst foregå i områdene rundt Hemsedal og Trysil, samt de svenske destinasjonene i Sälen, Vemdalen og Åre/Duved i Sverige, der SkiStar allerede er godt etablert med sin kjernevirksomhet.

En av de viktigste satsningsområdene innen eiendomsutvikling vil være lodger og hotell. Lodgene vil i tillegg tilby andre fasiliteter, som butikker og restauranter. Dette er en av hovedhensiktene med utviklingen av denne formen for eiendoms, ettersom SkiStar vil leie disse i sin helhet.

-Når vi får mulighet til å drive samtlige hotell som vi til nå har vært deleiere i, får vi bedre forutsetninger for en mer profesjonell og operativ ledelse som igjen vil komme våre gjester til gode. I tillegg til en langsiktig vekst, kommer SkiStar også til å kunne videreutvikle konseptet rundt førsteklasses innkvartering for våre gjester på de populære SkiStar Lodge. Vi får muligheten til å skape enda bedre og helhetlige løsninger, og vi vil også opprette en ny avdeling for hotelldrift i SkiStar, hvor det skal ansettes en hotelldirektør som blir en del av SkiStar sin konsernledelse, avslutter Stefan Sjöstrand. 

Førsteklasses hotell og leiligheter med ski-in-ski-out på attraktive SkiStar destinasjoner

Peab og SkiStar har over tid hatt et felles eierskap i eiendommer i Norge som har vært tiltenkt og tilpasset fjellturisten. Parallelt har selskapene også utviklet tomtearealer i Åre i selskapet Skiab, der både SkiStar og Peab er eiere. SkiStar og Peab har nå vedtatt at deres felles eide selskap Skiab Invest AS skal videreutvikle den resterende delen av tre deleide eiendommer i Norge, samt to eiendommer i Sverige og én i Norge som SkiStar er eier av i dag. I tillegg vil Skiab overta et antall bygg rettigheter av SkiStar, alle med god beliggenhet i henholdsvis Sälen, Vemdalen/Björnrike og Tegefjäll/Åre, for fremtidig utvikling*.

Selskapet kommer altså til å eie seks lodger og hotell som delvis blir del av konseptet SkiStar Lodge; et konsept for den som vi ha det lille ekstra når det kommer til ferie med kvalitet og komfort. Lodgene har alltid en bra beliggenhet, i nærheten av heis eller andre helårsaktiviteter. Videre kjennetegnes Lodgene av flott design, med utstrakt bruk av kvalitetsmaterialer- og interiør. Leilighetene i SkiStar Lodge er velutstyrte med gjennomtenkt planløsning, store oppholdsrom og smarte finesser.

Bærekraft

Bærekraft står høyt på agendaen for både SkiStar og Peab. Det er helt sentralt i det arbeidet vi gjør, og vil utgjøre en grunnleggende del i Skiab Invest ABs sin virksomhet, der en bærekraftstrategi blir bærebjelken i eksisterende eiendom og for nye utviklingsprosjekter. Eiendom som skal etableres i fremtiden blir miljøsertifisert, med en målsetting om å oppnå så høy miljøklassifisering som mulig. Miljøprofilen styrkes ytterligere med utgangspunkt i at Skiab allerede har et pågående arbeid med optimalisering av eksisterende anlegg og bygg, med et mål om å redusere energiforbruket.

*Transaktionen är villkorad av godkännande från SkiStars bolagsstämma samt av att befintlig finansiering bibehålls eller att ny extern finansiering erhålls i samband med att överlåtelserna verkställs. Förutsatt att villkoren uppfylls senast den 15 september 2021 avses samtliga transaktioner genomföras under kalenderårets tredje kvartal 2021.