Smakskart viser vei til gårdene i Asker og Bærum

Nå skal det bli mye lettere for innbyggere og besøkende i Asker og Bærum å finne frem til gårder som tilbyr mat, drikke og/eller opplevelser. Fredag 2. juli kl. 10 foretar ordfører Lene Conradi (Asker) og varaordfører Siw Wikan (Bærum) den høytidelige åpningen av Smakskartet.

Smakskartet er digitalt, og viser oversikten over gårder man kan besøke. I dag er det 28 gårder fra de to kommunene som er med i oversikten, og vi regner med at det vil komme flere gårder til etterhvert. Det blir lettere å planlegge en tur, siden man ser hvilke gårdstilbud som er langs ruten.

Smakskartet er laget av Visit Asker og Bærum i samarbeid med «Smaken av Asker og Bærum». Dette er et prosjekt som drives av landbrukskontorene i Asker og Bærum med støtte fra Viken fylkeskommune.

Se Smakskartet her: www.smakenavaskerogbaerum.no