SNØ for alle med Opplevelseskortet Join

I dag lever mer enn hundre tusen norske barn i lavinntektsfamilier. Dette betyr at mange barn kanskje ikke får tilgang til de samme opplevelsene som andre barn, på grunn av trang økonomi. Disse barna risikerer å bli fattige på opplevelser, og utestengt fra sosialt samvær med sine jevnaldrende.

En rekke kommuner har tatt grep for å tilby disse barna opplevelser gjennom Opplevelseskortet Join. Det er en plattform som gir barn og unge fra familier med dårlig råd, mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter på lik linje med alle andre barn – ved at de tilbys gratis eller rabatterte aktiviteter. Aktivitetene inkluderer blant annet kino, fornøyelsesparker, bad og forestillinger. Og nå også SNØ.

– Vi er opptatt av at SNØ skal være for alle. Vi ønsker at enda flere skal få oppleve vinterglede, og derfor er vi veldig glade for å kunne bidra til et tilbud som gir vanskeligstilte familier muligheten til å ta med seg barna på ski, forteller Markeds- og kommuniksasjonsdirektør i SNØ, Lisa Strøm Pedersen.

Inkludering og utjevning av sosial ulikhet

Hovedmålet med Opplevelseskortet er å bidra til inkludering og økt deltagelse i aktiviteter, gjennom utjevning av sosial ulikhet. Kortet gis til barn/unge i alderen 5-18 år, og de som får kortet kan ta med seg en venn eller et familiemedlem på noen av aktivitetene – gratis eller med rabatt. Tidligere ble et fysisk kort delt ut én gang i året, men nå finnes det digitalt – via appen Join – som gjør det enklere for kommunene å administrere og bruke kortet dynamisk. Dermed får man et mer aktuelt og oppdatert tilbud.

– Vår mål er å gi opplevelser til flest mulig barn og unge. Beregninger viser at inkludering og forebygging av utenforskap er lønnsomt. Hvis du forhindrer at ett barn faller utenfor, sparer du samfunnet for én million kroner i året når barnet blir voksen. Vi er svært takknemlige for at SNØ vil være med på ordningen. Det vil bety mye for mange å få denne muligheten til gratis dagspass hos dem, sier Ann-Kristin Bekkevoll som er gründer for Opplevelseskortet Join AS.

 

 


Foto: SNØ