Young women have fun during the snowball fight

Snowballkonferansen 22-23 april – åpen for påmelding!

Snowballkonferansen arrangeres for 11. gang 22. -23. april, denne gang som heldigital konferanse. Årets tema er «Reiselivet post-korona».

Selv om det er svært kritisk for mange bedrifter akkurat nå er det viktig at vi som næring også evner å rigge oss for å gjenreise norsk reiseliv etter pandemien. Konferansen vil sette fokus på ulike deler av reiselivets verdikjede og hvilke grep både bedrifter, destinasjonsselskaper og de offentlige aktørene tar for å få til en bærekraftig vekst etter pandemien.Foredragene og diskusjonene vil ha fokus på grønn omstilling, digitalisering og nærmarkeder. Som en del av programmet vil det også være grupperom knyttet til bærekraftige reisemål.

For mer info og påmelding, se www.snowballkonferansen.no