Spekter håper på ytterligere fjerning av koronatiltak

– Det er positivt at Regjeringen nå letter litt på koronatiltakene, slik Spekter har vært tydelig på at det bør være grunnlag for nå. Tiltakene som har vært innført har gitt store konsekvenser for samfunnet, arbeidsplasser og verdiskapningen, og derfor er det viktig at de avvikles så snart det er forsvarlig av hensyn til helsetjenesten. Kan vaksinepass bidra til dette, bør det innføres så snart det er praktisk mulig, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

Regjeringen har blant annet besluttet å fjerne nærkontaktkarantene og erstatte denne med testplikt etter tre og fem døgn.

– Det er positivt at folk i større grad kan møte på jobb, fremfor å holde seg hjemme når de ikke selv er syke. Vi trenger nå å få flest mulig raskest mulig tilbake på jobb, slik at vi igjen får fart på økonomien og sikrer verdiskaping og arbeidsplasser for fremtiden, sier Bratten.

Skritt i riktig retning for kulturlivet, men ikke nok

Spekter mener det også er et skritt i riktig retning at regjeringen myker opp antallsrestriksjonene på kulturarrangementer.

– Kulturinstitusjonene har vært svært hardt rammet både økonomisk og kunstnerisk av flere runder med strenge tiltak under koronapandemien. Det er derfor viktig at de kan nærme seg en mer normal situasjon. At det nå blir mulig å ha 200 publikummere til stede under gitte forutsetninger, er et steg i riktig retning, men jeg hadde håpet på mer forholdsmessige smitteverntiltak fremfor den sjablonmessige likebehandlingen en svært mangfoldig kultursektor nå på nytt er utsatt for, slår Bratten fast.

Hjemmekontorpåbud bør lettes så snart det er mulig

Regjeringen opprettholder at hjemmekontor skal være hovedregel for alle som kan.

– Det er ikke tvil om at det strenge hjemmekontorpålegget er svært utfordrende for mange virksomheter, særlig når det gjelder å ivareta utviklingsoppgaver og kreative prosesser. Mange ansatte gir også uttrykk for at det er krevende å jobbe hjemmefra over lang tid, og i store deler av landet har hjemmekontorpåbudet vært omfattende siden pandemien startet. Vi forventer at det gjøres ytterligere lettelser så snart som mulig rundt dette, sier Bratten.

Viktig å få opp vaksineringsgraden

Bratten påpeker også at det fortsatt er potensial for at flere vaksinerer seg.

– Alle som kan ta vaksine, bør ta vaksine. Det er veien til å kunne åpne samfunnet igjen, og Spekter er til disposisjon dersom vi eller våre medlemmer kan bidra med til økt vaksineringsgrad, sier Bratten.

Del gjerne!