Statsbudsjettet kommer fredag: Får Beitostølen nasjonal pilotstatus?

-Jeg tror regjeringen kommer med beskjed om BesøksBidrag når Statsbudsjettet legges fram fredag kl 9. For oss er spenningen knyttet til om vårt Beitostølen-konsept får nasjonal pilotstatus, sier konseptets opphavsmann, PR-strateg Bjørn B Jacobsen.

Det var i Hurdalsplattformen for to år siden regjeringen deklarerte at de ville sette i gang nasjonale pilotprosjekt for besøksbidrag. Da hadde Jacobsen&co hatt konseptet «BesøksBidrag Beitostølen» gryteklart lenge.

-Dette var en gavepakke. Vi hadde konseptet på plass. Det var allerede presentert for Solberg-regjeringen våren 2021, i et møte Atle Hovi, Terje Fahre og jeg hadde med daværende kommunal- og innovasjonsminister Linda Hofstad Helleland. Dermed var det bare å sende inn vårt konsept til Næringsderpartementet (NFD).

Det er Beitostølen Resort og fylkeskommunen som har finansiert den innledende fasen av arbeidet Jacobsen&co har gjennomført de siste årene.

-Selv om vårt arbeidet gjennom flere år har vært langt mer omfattende enn denne innledende finansieringen, skal Øystre Slidre kommune og hele næringa på Beitostølen være tilfredse med at Atle Hovi og politiske ledelse i fylkeskommunen forstod at dette var en viktig satsting for Beitostølen, som gjorde det mulig for oss å drive prosjektet videre, der også Atle Hovi har vært en viktig sparringpartner.

Beitostølen har årlige kostnader på nivå 5 millioner kroner for alt arbeid som legges i det vi kaller fellesgode-opplevelser, enten det er prepping av det omfattende løypenettet på 320 kilometer vinteren igjennom, tur- og sykkelløyper, og alt dette som betinger produksjon, innsats og dermed store kostnader for næringa og kommunen. En ordning med besøksbidrag vil langt på vei kunne finansiere dette. Foto: Republik

I januar i år hadde Jacobsen og Hovi møte med daværende statssekretær Janicke Andressen i NFD, der de presenterte og diskuterte konseptet. Etter den tid har Jacobsen hatt kontinuerlig oppfølging og kontakt med de ansvarlige på embetssiden i NFD. Men, så ble det stille.

-Ja, det har vært veldig stille det siste året, etter budsjettavtalen SV inngikk med regjeringen i forbindelse med fjorårets statsbudsjett. Her krevde SV, uvisst av hvilken grunn, å få inn et punkt om at besøksbidrag skulle inn i Statsbudsjettet for 2024, altså budsjettet som framlegges på fredag.

Regjeringen har også ventet på Reisemålsutvalget, som Solberg-regjeringen nedsatte, under ledelse av Trine Skei Grande. Deres rapport, som også hadde med en anbefaling om besøksbidrag, kom tidligere i år. Anbefalingen fikk hard medfart av reiselivet, sier Jacobsen.

-Da høringsfristen for utvalgsrapporten gikk ut 30. juni, var høringsinnspillene mange. Jeg har lest samtlige, og de hadde én ting til felles: Utvalgets forslag til besøksbidrag fikk ingen applaus, for å si det forsiktig. Forslaget framstod frikoblet fra virkeligheten, helt uten realisme. Utvalget reflekterte overhodet ikke utfordringene for destinasjonene som har store kostnader med finansiering av fellesgode-utfordringer, som er hva dette handler om.

-Beitostølen har årlige kostnader på nivå 5 millioner kroner for kjøring og prepping av et 320 kilometer omfattende løypesystem. Kostnader for snøproduksjon og snølagring. Kostnader for vedlikehold av turstier og sykkelløyper, ja alt dette som handler om fellesgoder som fastboende, hyttefolket og besøkende nyter godt av.

De siste årene er det investert betydelige beløp på Beitostølen i nye sykkelløyper. Er vel knapt noe sted i Norge der du kan sykle i fjellet på over 1.000 meter, i tilrettelagte sykkelløyper, med med skiheisen i alpinanlegget der du enkelt kan ta med sykkelen i heisen. Foto: Republik

Lofoten og Verdensarvfjordene på Vestlandet, har presentert et konsept sammen. Deres utfordringer er knyttet til store turistvolumer sommertid, mangelen på toaletter og denne type problem.

-All den tid vårt konsept skiller seg fra Lofoten og Verdensarvfjordene, både når det gjelder utfordringene skal løses, samt selve innretningen, hvordan besøksbidraget skal hentes inn rent teknisk og operasjonelt, er det ikke unaturlig å tenke seg at NFD og regjeringen mener det er viktig å få testet ut ulike systemer og ordninger, som jo er hele ideén med nasjonale piloter, å få klarhet i hvilke ordninger som funker best.

Mens Lofoten og Verdensarvfjordene, som blant annet innbefatter Geiranger, har foreslått en løsning med skiltgjenkjenning, baserer Beitostølens konsept seg på at alle som handler i butikkene på Beitostølen, besøker hotell og restauranter, får et påslag på handelen på eksempelvis 0,5 prosent.

-Jeg har studert ordningene for såkalt «tourism tax» over hele verden, som varierer veldig. Alt i fra at du må betale en inngangsbillett for å komme inn i Venezia, til New York der påslagene er saftige med både state tax, city tax og hotel tax, spesifisert på hotellregningen. Men, det mest oppsiktsvekkende nå er Amsterdam, som får verdens høyeste «tourism tax». Bystyret har nettopp vedtatt budsjettet for 2024, med en turistskatt på 12,5 prosent. Snittet på hotellovernatting i Amsterdam ligger på 175 euro natta. Basert på denne prisen blir påslaget 21.80 euro pr natt, eller 246 kroner ekstra pr døgn på hotellregningen, med dagens eurokurs.

PR-strateg og reiselivsrådgiver Bjørn B Jacobsen, har i flere år arbeidet med ideen om finansiering av de store fellesgodekostnadene på Beitostølen, og er opphavsmann bak konseptet «BesøksBidrag Beitostølen». Foto: Republik

-Mens Amsterdam legger seg på verdens dyreste løsning med 12,5 prosent, blir vårt forslag med 0,5 prosent én av verdens rimeligste ordninger. Ja, om ikke den aller rimeligste. Vi blir også først ut i verden med prinsippet; alle bekker små skal gi millioninntekter til finansiering av de store fellesgode-opplevelsene, fordi vi gjør noe alle andre ikke gjør; nemlig at besøksbidrag hentes inn på alle handler og transaksjoner, ikke kun på hotellene, slik det er vanlig rundt om i verden, og som selvfølgelig er urettvist og konkurransevridende. På en destinasjon som Beitostølen, tjener hele næringslivet på turismen, så dette er så logisk som det kan få blitt, avslutter PR-strateg Bjørn B Jacobsen.

På fredag får trolig Beitostølen svar fra regjeringen.

Del gjerne!