Stor omstillingsvilje hos event- og reiselivsbedriftene

420 bedrifter over hele landet har til sammen fått om lag 400 millioner kroner til ulike omstillingsprosjekter så langt i 2021. Dette gjør at de kan tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

– Smittesituasjonen har vært uforutsigbar hele året, og små og store jobbskapere i event- og reiselivsbransjen har måttet leve med strenge smittevernstiltak og reiserestriksjoner i lang tid. Derfor er jeg veldig glad for å se at bedrifter som skaper velferd og levende lokalsamfunn over hele landet er i full gang med å tilpasse seg situasjonen med gode og kreative løsninger, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Pengene har gått til omstillingsprosjekter som gjør at bedriftene kan tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedet. Tilskuddsordningen skal gi likviditet til fremtidige omstillingsprosjekter som event- og reiselivsbedriftene ikke hadde kunnet gjennomført uten støtte.

Populær ordning

Sommeren 2020 etablerte regjeringen en tilskuddsordning på 250 millioner kroner som skulle gå til omstillingsprosjekter i reiselivsnæringen. I den runden fikk om lag 250 bedrifter mulighet til å realisere prosjektene sine. På grunn av stor pågang har regjeringen bevilget midler til å videreføre ordningen

– Det har vært stor interesse for ordningen. Dette er penger som kan være med på å gi bedriftene flere bein å stå på og dermed også beholde arbeidsplasser framover, sier Nybø.

Den andre utlysningsrunden med en ramme på 600 millioner kroner hadde søknadsfrist i januar 2021. 634 bedrifter søkte til sammen om 893 millioner kroner. Så langt har 420 bedrifter fått tildelt om lag 400 millioner kroner.

Hva er typisk for prosjektene som har fått penger?

Tilskudd er gitt til endring av distribusjonsformer, eller tilpasning av reiselivsprodukter til andre kundegrupper, eksempelvis fra produkter tilpasset oversjøiske markeder til nordmenn og nærmarkeder, og for å sende norske turister til turistmål i Norge heller enn å sende dem ut av landet.

Det er også gitt støtte til prosjekter som bidrar til smitteverntiltak, som opplæring av personale, kompetanseutvikling og kursing i smittevernregler, miljøsertifisering.

Se hvem som har fått tilskudd her

Del gjerne!