Støtte til prosjekt innen samisk reiseliv

Sametinget har bevilget til sammen 600 000 kroner i tilskudd til ulike prosjekter innen samisk reiseliv, kreative næringer og samisk mat.

Destinasjon Sápmi AS, samisk destinasjons-selskap for samisk reiselivsnæringen, har mottatt tilskudd på 500 000 kroner fra Sametinget. Tilskuddet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriftene i reiselivs- og besøksnæringen, og gjøre Sápmi til en mer livskraftig, ansvarlig og bærekraftig destinasjon.

– Destinasjon Sápmi er et etterlengtet tilbud for reislivsaktører i Sápmi som blant annet skal følge opp nettverk fra tidligere Johtit-satsing. Sametinget har stor tro på at Destinasjon Sápmi er «rett modell» for å imøtekomme behov fra samiske reiselivsnæring og som samtidig bidrar til å sikre en utvikling som kommer samiske samfunn til gode, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Sametinget anser det som avgjørende at Destinasjon Sápmi settes i stand til å ivareta og utvikle samisk reiseliv på egne premisser. Det vil si at de kan bidra til at bedriftene har eierskap og kompetanse som sikrer egen tilhørighet og et bærekraftig reiseliv for fremtidige generasjoner.

Sametinget vil følge opp Destinasjon Sápmi, i samarbeid med medfinansier Troms og Finnmark fylkeskommune, ansvarlige statlige myndigheter, samt andre relevante samarbeidspartnere.

Del gjerne!