Støtter arktisk reiseliv

Fylkesrådet bevilger 2 688 000 kr til å styrke å turistnæringa i nord.

-Reiselivsnæringa er viktig for lokal samfunnsutvikling, omdømmebygging og som eksportrettet næring. For å lykkes med en strategisk og helhetlig utvikling som tar hensyn til de regionale forskjellene i Troms og Finnmark, følges strategien opp gjennom regionale prioriteringer og handlingsplaner, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

De nordlige regionene har lykkes med å etablere Arctic Europe som ett reisemål. Samarbeidet mellom både prosjektpartnere, bedriftene og destinasjonene Sverige, Finland og Norge har utviklet seg mot en reiselivsklynge i Arctic Europe. Denne merkevare- og samarbeidsklyngen vil være en base for Arctic Tourism Cluster.

Bærekraftig og robust

-Reiselivet var sterkt berørt av pandemien og dette har fortsatt nå med krigen i Ukrainia. For at de tidligere faser av Visit Arctic Europe skal kunne videreføres er det nå behov for en ytterligere satsning for å restarte og videreutvikle reiselivsnæringa i nord til en bærekraftig og robust næring som også ivaretar lokal samfunnets behov, legger fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp) til.

Visjonen er å etablere, utvikle og fremme ett felles bærekraftig reisemål, det arktiske Europa, på et internasjonalt/globalt marked og en reiselivsklynge. For å utvikle det, er det ingen annen måte enn å bruke en felles grenseoverskridende tilnærming. Selv om de tre landene har mye til felles, må forskjeller i regionale sammenhenger tas opp og håndteres.

Partnerne i prosjektet er Nordnorsk Reiseliv, Finnish Lapland Tourist Board og Swedish Lapland Visitors board. I tillegg deltar ca 120 bedrifter i prosjektet.

Stor økning

De ønskede resultater av prosjekt er:

  • Tilnærmet 1 milliard i økt omsetning i Visit Arctic Europe region
  • Mer enn 65.000 nye gjester
  • Mer enn 400.000 nye gjestedøgn

Les mer om prosjektet her: Visit Arctic Europe – Visit Arctic Europe II

Del gjerne!