Turid Backe-Viken ny prosjektleder i bransjeforeningen for Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner

Turid Backe-Viken blir ny prosjektleder i bransjeforeningen for Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner i Norge.

Bransjeforeningen Norske Alpinanlegg og fjelldestinasjoner ble etablert høsten 2020 etter sammenslåing av Alpinanleggenes Landsforening og Norske Fjell SA. Hensikten med sammenslåingen er et sterkere kompetansemiljø og større fellesskap som gir en tydeligere stemme for fjelldestinasjoner og alpinanlegg.

Bedre rustet for fremtidens utfordringer

Styret har siden etableringen arbeidet med å styrke foreningens administrasjon slik at selskapet er bedre rustet til å løse medlemmenes oppgaver for fremtiden. Bransjeforeningen favner bredt i sin medlemsmasse fra de minste skiheisene drevet på dugnad, til de store fjelldestinasjonene med overnatting, servering og helårsdrift.

Løsningen ble å ansette en prosjektleder med tung reiselivsbakgrunn og forståelse for drift av alpinanlegg.

Prosjektlederen skal bidra til å styrke bransjen som helhet, enkeltmedlemmer, og foreningens posisjon og påvirkningskraft i tiden fremover, og samtidig være en viktig ressurs i arbeidet som gjøres for å legge til rette for gode fremtidige rammebetingelser.

Våre gjester stiller krav til trygge, sikre og gode opplevelser når de besøker oss, og vår nye prosjektleder skal også være med på å gi medlemmene inspirasjon til destinasjonsutvikling i ulike typer prosjekter som innfrir medlemmenes og gjestenes behov. I tiden fremover vil bærekraft og digitalisering også være viktige fokusområder i den konkurransesituasjonen vi står i forhold til å kunne hente flere gjester til Norge både fra inn- og utland.

Valget falt på Turid Backe-Viken

Turid Backe-Viken

– Vi fikk nesten 100 søknader og det er med stor glede jeg på vegne av Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner kan meddele at Turid Backe-Viken er ansatt som prosjektleder i foreningen. Turid vil styrke organisasjonen vesentlig og vi ser frem til å ønske henne velkommen i stillingen fra 1 september, sier Generalsekretær Camilla Sylling Clausen.

Turid Backe-Viken har lang og bred bakgrunn fra reiselivet, fra hotelledelse, nasjonalt og internasjonalt reiselivssalg og har sterk kommersiell erfaring fra rollen som markedssjef i SkiStar Trysil. Turid har reiselivsutdannelse fra Høyskolen på Lillehammer og en master i strategi fra BI. Turid har omfattende styre og ledererfaring fra næringsliv og politikk. Gjennom sine mange år som ansatt hos Norges største alpindestinasjon SkiStar Trysil har hun vist stor gjennomføringskraft, med sterk fokus på kommersiell drift og gjesteopplevelse i tillegg til utvikling av ulike konsepter lokalt.

Turid har et stort engasjement for bransjen, og god politisk erfaring som er svært nyttig for oss i arbeidet med å påvirke bransjens rammebetingelser. Turid har også jobbet mye med kommunikasjon og PR både nasjonalt og internasjonalt, og vil styrke foreningens arbeid på dette området. Turid vil bli en sentral ressurs for oss i spennende og nye prosjekter. Vi snakker om store og små prosjekter som blir viktige både for den alpine aktiviteten i Norge, for medlemmene våre, for gjestene og for reiselivet i bransjen vår – hele året.

– Jeg er ydmyk og stolt over å få denne muligheten og gleder meg til å ta fatt på oppgavene, sier Turid Backe-Viken. Dette er en kjempespennende del av reiselivsbransjen med stort vekstpotensiale og jeg håper at jeg vil tilføre hvert enkelt av medlemmene og bransjen som helhet kompetanse, innovative tanker og gjennomføringskraft.

 Bransjeforeningen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner
, har 210 alpinanlegg og 6 av de største fjelldestinasjonsselskapene i Norge som medlemmer. Det selges rundt 7,5 millioner betalte skidager i Norge og det er omlag 2 millioner utenlandske gjestedøgn hos fjelldestinasjonene hver vintersesong. Alpinanleggene alene omsetter en normal vintersesong heiskort for ca 1,4 milliarder kroner..

alpinogfjell.no
fnugg.no