Varde – sikrer kvaliteten i reiselivsnæringen

Prognoser for utvikling av det norske reiselivet frem mot 2030 er positive og det forventes en omsetningsvekst på 45 % fra 2019 til 2030. Det er mange forutsetninger knyttet til veksten og invasjonen av Ukraina påvirker naturlig nok prognosene. Det er også andre og enklere håndterbare forutsetninger som gjelder. Kvalitet er en av disse.

Varde – det nasjonale kvalitetssystemet for reiselivsnæringen er i drift og de første femti produktene er allerede kvalitetssikret gjennom systemet som markedsføres tungt av Visit Norway.

 – I konkurransen om gjestene er det viktig at norske produkter og opplevelser som selges for en relativ høy pris må holde høy kvalitet – hele tiden, sier styreleder i Varde Opplevelseskvalitet AS Hans-Olav Eriksen

Varde kvalitets sikrer hele kundereisen for det enkelte produktet og Varde Rådgiveren besøker bedriften som en «Mystery Guest», sammen med andre gjester. Varde Rådgiveren har med seg et sett med kriterier som produktet eller opplevelsen evalueres etter, og en utfyllende rapport presenteres for bedriftsledelsen etter besøket. 

– Erfaringene så langt er at bedriftene setter stor pris på rapporten fra Varde, fortsetter Eriksen. Rapportene setter søkelys på konkrete forbedringspunkter i bedriften. Noen av de har bedriften ikke vært oppmerksomme på, andre visste en om, men av ulike grunner har en ikke forbedret de.

Varde har som målsetting å sikre at opplevelsen overgår gjestens forventninger og bidra til å utvikle bærekraftige bedrifter samt å styrke Norges omdømme som destinasjon for kvalitetsopplevelser.

Bedrifter som melder seg inn Varde velger hvilke produkter og når de ønsker gjennomgang fra Varde. På bakgrunn av denne gjennomgangen blir bedriften etter en poengtildeling innplassert på en skala fra 1 – 5 nivåer eller Varder. De bedriftene som når nivå 3 eller høyere, kan bruke Varde i egen markedsføring. 

– Pandemien er over og vi ser gryende vekst i reiselivet. Kvalitet er et sentralt stikkord for å lykkes med en bærekraftig reiselivsutvikling og her er Varde et viktig verktøy, avslutter Eriksen.

For ytterligere informasjon:

  • Se www.vardekvalitet.no
  • Hans-Olav Eriksen, Styreleder Varde Opplevelseskvalitet AS (mobil 976 17 720)
  • Børre Berglund, Kontaktperson Varde Opplevelseskvalitet AS (mobil 900 56 869)
Del gjerne!