Vekst i antall solgte hotellrom i november

Det ble solgt flere hotellrom på norske hoteller i november i år enn både i november i fjor og november 2019. Det viser tallene fra Benchmarking Alliance som Wiederstrøm Hotel Consulting har analysert for Reiselivskunnskap.

Det gjelder et utvalg på 61 000 rom som er den samlede kapasiteten til de norske hotellene som rapporterer inn tall til Benchmarking Alliance. Hovedvekten av disse hotellene ligger i byene, primært de største. Utvalget utgjør en stor majoritet av den totale norske hotellromkapasiteten. Men i og med at en god del av romutbudet altså ikke inngår, opererer vi med prosentvis utvikling og ikke endring i absolutte tall.

Veksten i antall solgte rom er 5,6 % fra november i fjor og 6,3 % fra november i de samme tidsperiodene har det vært kapasitetsvekst, og dermed «følger» ikke beleggsutviklingen helt veksten i antall solgte rom.

Samlet for de norske hotellene i vårt utvalg var rombelegget (kapasitetsutnyttelse rom) 61 % i november i år, mot 62,3 % i november 2019. År 2020 er i de fleste sammenhenger irrelevant som benchmark av hotellstatistikk, men for ordens kyld kan vi ta med at rombelegget i november 2020 var 22,3 %. Beleggsutvikling for november de siste fire årene er fremstilt grafisk for hvert marked.

Gjennomsnittlig rompris for vårt norske utvalg hoteller var NOK 1 248 i november i år. Det var 16,2 % opp fra november i fjor og 25,1 % opp fra november 2019. Høyest november-rompris i år hadde Tromsø (1 425). Rompris er i denne sammenheng losjiinntekt eks. MVA per solgte rom. Frokost og «moms» kommer altså utenom. Alle verdier er nominelle.


Om tallene
Data kommer fra Benchmarking Alliance (BA), og er bearbeidet og analysert av Wiederstrøm Hotel Consulting. Det er varierende «dekning» i storbyene, men typisk er 85-95 % av romkapasiteten representert i tallene. Det er norske hoteller med til sammen 61 000 gjesterom som rapporterer inn tall til BA. Også hoteller fra en rekke nordiske og baltiske byer rapporterer inn tall til selskapet som også tilbyr løsninger for benchmarking av data fra restaurant og konferanse samt 12-måneders forhåndsbooking.

Om Wiederstrøm Hotel Consulting
Wiederstrøm Hotel Consulting (www.wiederstrom.com) er et lite hotellrådgivningsselskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen hotell. Hovedområdene er hotelleiendom, hotelldrift, benchmarking og analyse. I tillegg leverer Peter Wiederstrøm (foto) fast artikler til magasinet «Reiseliv1» (tidligere HRR- Hotell, Restaurant & Reiseliv).

Del gjerne!