Velkommen med på laget Lisbeth!

Fra og med 1.12.22 gikk Lisbeth Iversen inn som ny styreleder for Håndlaget. I styret har hun med seg Pål Knutsson Medhus, Ostebygda og Lise Redfern fra Arven. Med sin erfaring både som arkitekt, samfunnsplanlegger, byråd og nettverksleder, har konseptet vært et kjært hjertebarn lenge.

Av Rudolf Aarli Salvesen

Lisbeth Iversen

I forkant rundt avgjørelsen ble det gjort en intern sjekk med medlemmene i Håndlaget, som også landet på en tilslutning rundt hennes kandidatur.

-Jeg har allerede over lengre tid vært en god ambassadør for Håndlaget nettverket og Économusée, og deltatt på flere offisielle åpninger av deres bedrifter. Nettverket har vært av
stor personlig interesse lenge, forteller hun.

30. mars skal Lisbeth være med å åpne nok en Håndlaget bedrift. Da blir Norges eldste bryggeri Aass Bryggeri i Drammen, merket og medlem av nettverket.

Stor entusiast

Det hele startet for lenge siden da jeg jobbet som byråd i Bergen og først ble kjent med metoden, da representanter fra Économusée i Quebec Canada besøkte vennskapsbyen vår Bergen. Det ble mitt første møte med det kanadiske nettverket. Det å tenke på kunstneren/håndverket i et større samspill, hvor tradisjonen både kan kobles opp mot historie og moderne design, men ikke på bekostning av tradisjonelle teknikker, ble til stor inspirasjon for meg.

Lang erfaring

Lisbeth har siden den gang hatt et stort fokus på samskapingsprosesser, både i større fysiske byggeprosjekter, og knyttet opp mot sosiale møteplasser. Det menneskelige samspillet er ifølge henne, vel så viktig, om ikke viktigere.

-Kanskje min største erfaring i livet, med bakgrunn som interiørarkitekt og arkitekt, hvor jeg tenkte mye på fysisk planlegging, infrastruktur og bygg, var at det gikk det opp for meg at uten mennesker ingen by, eller lokalsamfunn som blir hjertevarmt. Det er derfor så viktig å tilrettelegge for dem som skal ta i bruk byrommet, så de både blir en ressurs og vil bruke områdene, så ikke fellesområdene ender opp med å forfalle og bli en belastning i byen.

Mye til felles

Håndlaget ideen som jeg har blitt så glad i, legger også til grunn måter å se ressursene våre i en større sammenheng. Selv leder jeg et stort organisk klyngenettverk bestående av over 100 lag og organisasjoner, hvor vi sammen jobber med å kultivere gode samskapingsprosesser mellom frivillige, kultur- og næringsliv, fylker og kommune lokalt i Arendal/Agder.

Lisbeth på besøk hos Heimdal Sjokolade i Torvgaten i Arendal.

-Vi har mye til felles med Håndlaget filosofien, og som samfunns-, by- og stedsutvikler i Arendal, og i forbindelse med vårt kommende 300s jubileum, jobber vi hele tiden for å utvikle nye spennende prosjekter. Det samme ser jeg også frem til i tiden fremover som en del av Norges Vel og Håndlaget / Économusée Nettverket internasjonalt, sier Lisbeth.

Hva vil du jobbe med for medlemmene fremover Lisbeth?

-Det viktigste først for styret og meg som leder akkurat nå, blir å oppdatere oss på hvordan det går med våre medlemmer, de viktigste vi har. Vi vil ringe dem, kontakte dem, og samle dem til en fagsamling i mars, hvis det passer for dem. Vi må høre hva de ønsker og savner, og hvordan Håndlaget- Économusée kan bety noe spesielt, være relevant og utgjøre en forskjell for dem.

-Det vil kreve eierskap, forankring og litt forhandling for å skape forandring. Mitt håp er at vi skal bygge et sterkt nettverk, og videreutvikle det, så vi både styrker hver enkelt bedrift, men også inspirerer på tvers. Vi skal ha fokus på det som er håndlaget og lokalt produsert, vise frem bedriftene og produktene og fokuserer på et inkluderende arbeidsliv der det er plass til mange flere.

-Det er alltid viktig å ha god infrastruktur i bedrifter og samfunn, men vi skal også dyrke frem en «bry deg» kultur, som vi har jobbet så mye med i Arendal. Da må vi starte med å bry oss om de som står nærmest, nemlig medlemmene. Vi må også gjøre terskelen lavere slik at flere kan bli med, gjennom en fornuftig medlemspris, og med gode tilbud for dem som allerede er medlem, eller vil bli det. Hva vi skal gjøre i detalj, skal vi spørre dagens medlemsbedrifter om!

-Jeg gleder meg til å ta fatt på styreleder jobben, særlig når jeg har et så sterkt team rundt meg. De øvrige styremedlemmene har fartstid og erfaring i håndlaget, og de vet hvor skoen trykker, og de kan også bidra med viktige innspill til hvor veien bør gå videre, avslutter Lisbeth.

Ønsker velkommen

Det siste året har Lisbeth også jobbet tett med Håndlaget nettverket og seniorkonsulent Per Gunnar Hettervik. Nå står en ny kategori innen håndlaget på blokka fremover. Arendal som Håndlaget destinasjon er en av disse.

-Lisbeth som nå går inn som ny styreleder i Håndlaget, vil med hennes bakgrunn, tanker og planer for organisasjonen, gjøre et viktig arbeid med å tilrettelegge for en ny og viktig leverandør av kulturopplevelser i reiselivet. Vi gleder oss, forteller seniorrådgiver Per Gunnar Hettervik ved Norges Vel.

Lisbeth Iversen og Per Gunnar Hettervik i Kautokeino fra Sampi Business Conference hvor de presenterte Håndlaget våren 2022.

Bildet øverst: Lisbeth Iversen på besøk hos Arendal Leather i Torvgaten i Arendal.


Om Håndlaget/Economusee:

HÅNDLAGET er en levende håndverksbedrift og opplevelsessenter. Våre HÅNDLAGET bedrifter er en del av et internasjonalt konsept som skal sikre presentasjon, verdiskapende opplevelser, bevaring og utvikling av tradisjonshåndverk og kulturarv. Hos hver og en av dem blir du invitert til å se hvordan håndverket blir utført i praksis og at det formidles med stolthet.

HÅNDLAGET er også en håndverksbedrift som formidler og bidrar til kunnskap. Her selges solid håndverk og vakkert design. Du får ta og føle på det som blir skapt. Menneskene viser tradisjonene og forteller historien bak tradisjonen.

Les mer på www.handlaget.org

Del gjerne!