Velkommen til fredning av D/S «Turisten» på Haldenkanalen

Lørdag 12. august freder Riksantikvaren D/S «Turisten» på Haldenkanalen. Kanalbåten fra 1887 lå tretti år på bunnen av Femsjøen i Haldenvassdraget, før båten ble hentet opp og så satt i stand i 2009.

Kanalbåten D/S  «Turisten»  på vannet
«Femsjøens hvite svane». Kanalbåten D/S «Turisten» fra 1887, et dampskip som vekker minner om sommer og ferietid i Haldenkanalen, ble satt i stand til 1927-versjonen i et spektakulært restaureringsprosjekt. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Velkommen til fredningsmarkering!

Arrangementet foregår på Kanaltangen i Strømsfoss i Aremark lørdag 12. august kl 12.00  

Kl 13.00 sluses D/S «Turisten» opp Strømsfoss sluse, før reisen går på Haldenkanalen til Ørje.

Ta kontakt om dere ønsker mer informasjon på forhånd. 

Program:

12.00 – 13.00 – Fredningsmarkering av «D/S Turisten»

Sted: Kanaltangen i Strømsfoss

  • Velkommen ved Tore Aksel Voldberg og Alf Ulven, eierne av «D/S Turisten»
  • Tale ved fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen
  • Tale ved ordfører i Aremark kommune, Håkon Tolsby
  • Tale ved riksantikvar Hanna Geiran
  • Hornmusikk ved Saugbrugssekstetten
  • Veteranbilutstilling på Kanaltangen

13.00 – «D/S Turisten» sluses opp Strømsfoss sluse

13.30 – Avgang Strømsfoss – Ørje, med inviterte gjester

16.00 – Ankomst Ørje


Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Del gjerne!