Verdensarvfjord forurenset: Verdensarvkoordinator krever handling

Nye funn har avdekket forurensing i Nærøyfjorden. Miljøtilstanden i Nærøyfjorden skaper nå uro. Forvalter av verdensarven, Erling Oppheim, krever handling fra myndighetene.

En undervannsdrone oppdaget i fjor høst urovekkende algevekst i Verdensarvfjorden. Samtidig målte studenter ved Høgskulen på Vestlandet et skyhøyt innhald av miljøgiften TBT. Miljøproblemene skaper reaksjoner hos verdensarvkoordinator Erling Oppheim.

-Vi krever helhetlig handling fra statlige myndigheter nå. Det blir bare gjort litt her og der men ingen ser ut til å ta et  overordnet ansvaret for miljøproblemene?, sier Erling Oppheim, daglig leder i Nærøyfjorden Verdsarvpark, og verdensarvkoordinator.

Verdifull verdensarvfjord med manglende miljøtiltak

Forvaltningsplanen for verdensarvområdet har ikke hatt fjordmiljøet som en prioritet. Det har heller ikke vært noen systematisk kartlegging og overvåking av fjordmiljøet fra statlige myndigheter. Dette har ført til at miljøproblemene har utviklet seg, noe som til sist kan true statusen til området.

-Verdensarvfjordene representerer det ypperste vi har av natur i Norge. Nærøyfjorden er medlem i en eksklusiv klubb av marine områder på verdensarvlisten. De fragmenterte myndighetene har en stor jobb å gjøre her. De må samarbeide om en systematisk kartlegging og overvåking av området. Noen må ta det overordna miljøansvaret nå, sier Erling Oppheim i Næøyfjorden Verdsarvpark.

Det har tidligere vært fokus på luftkvalitet i verdensarvfjordene. Problemene med utslipp frå cruiseskip har vært på agendaen. Dette blir det nå tatt tak gjennom innfasing av strengere

regelverk for kva som kan slippes ut til luft og sjø i verdensarvfjordene Det samme kan nå skje med de andre miljøproblemene om Erling Oppheim og Nærøyfjorden Verdsarvpark blir hørt.   

Del gjerne!