Vil du bli en Varde Rådgiver?

Invitasjon til kvalifiseringskurs for Rådgivere til det nasjonale kvalitetssystemet for reiselivet! Det første kurset gjennomføres digitalt og går over 5 dager, der 22. februar er første kursdag.

Varde Opplevelseskvalitet er det nye nasjonale kvalitetssystemet for reiselivs- og opplevelsesaktører, utviklet spesielt for reiselivsbedrifter som produserer opplevelser og aktiviteter, attraksjoner, musèer og festivalerHensikten med systemet er å forbedre kvaliteten i den enkelte bedriften samt å sette nasjonale kvalitetsstandarder for denne delen av næringa.

Varde Rådgivere skal fungere som pådrivere og bindeledd mellom den enkelte bedriften og Varde Opplevelseskvalitet AS som eier og drifter systemet. Alle Varde Rådgivere må gjennomgå et obligatorisk kurs med opplæring i selve kvalitetssystemet, kriteriene og i sikkerhets- og risikovurdering.

Les mer om Varde og hvordan bli en Varde Rådgiver her (pdf)

Du kan se mer informasjon og melde deg på innen 12.2.2021www.vardekvalitet.no.