Vil skape en annerledes pilgrimdestinasjon på Selja

Innimellom klosterruinene på Selja planlegger han å reise et pilgrimanlegg som peker både fremover og bakover i tid. Nå belønnes Miguel Hernández Quintanilla med DOGA-merket nykommer.  

– Dette er noe jeg gleder meg like mye til hvert år. DOGA-merket nykommer lar oss ta pulsen på en ny generasjon med unge og ambisiøse designere og arkitekter, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Han forteller at årets vinnere kommer med spennende og uventede løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

– Her kan vi alle lære noe, sier Hjemdal.

DOGA-merket nykommer deles ut årlig til de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte innen design og arkitektur. Prisen løfter fram unge, visjonære forslag til fremtidens løsninger. Årets priser deles ut på DOGA 16. mars i Oslo. I år er det sju mottakere.

Henter inspirasjon fra munkene

Hvert år kommer tusenvis av turister til øya Selja, der ruinene etter Sankt Sunnivas kloster ligger. I flere århundrer var klostrene landets kanskje viktigste kunnskapssentre – både teoretisk og praktisk. Etter reformasjonen i 1536 ble denne siden av norsk historie visket ut og glemt.

Miguel Hernández Quintanilla er nylig uteksaminert landskapsarkitekt fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han mener større bevissthet om munkenes arbeid med frø, planter og dyrkingsmetoder, kan hjelpe oss å bli et mer selvforsynt og bærekraftig samfunn. Han tror også at pilegrimsturisme kan gi større verdier til både lokalsamfunn, forskning og kunst.

Klosterhage med moderne vri

Derfor foreslår Quintanilla å utvikle et holistisk pilegrimssenter på Selja. I oppgaven forklarer han hvordan senteret kan fungere som møteplass, forskningssenter og læringsarena for landbruk, arkeologi og historie.

Foto: Miguel Hernández Quintanilla

Forarbeidet hans er imponerende. Han har saumfart artikler, arkiver og lokale kilder etter informasjon om hvordan de gamle klostrene fungerte. Ved hjelp av designmetodikk har han laget et rikholdig arkiv over aktuelle planter og dyrkningsteknikker, og tegnet og utformet planer og modeller. Han har også gjort inngående undersøkelser på Selja.

Inspirert av munkenes rikholdige klosterhage foreslår Quintanilla å bygge et omfattende hageanlegg på øya. Hagen legges midt i et utgravningsområde, og skal romme en rekke paviljonger, blant annet kjøkken, bibliotek og kapell. Slik ønsker Quintanilla å trekke en rød tråd mellom arkeologi, historie, arkitektur og botanikk.

«Dristig og prisverdig»

Juryen for DOGA-merket nykommer kaller oppgaven «Sankt Sunnivas Hager» et spennende tankeeksperiment.

«Vi synes dette er en dristig og prisverdig oppgave fordi den fører sammen klosterhistorie, arkeologi, urtedyrking, kunst, naturopplevelser og pilegrimstradisjoner. Oppgaven viser hvordan kulturarv kan gis ny betydning i møte med moderne mennesker. Vi gleder oss over en fabelaktig godt gjennomført estetisk oppgave med stor detaljrikdom og nydelige fysiske modeller,» skriver juryen i sin vurdering.

Del gjerne!