Vil utvikle Svinesund

Offentlige aktører på svensk og norsk side av Svinesund ønsker at områdene rundt den gamle Svinesundsbroen igjen skal bli et attraktivt sted å besøke. Nå tas første skritt i det som er et langsiktig arbeid for et nytt Svinesund.

Svinesund er den viktigste grenseovergangen mellom Norge og Sverige. Tusenvis av bilister ferdes over de to Svinesundbroene hvert eneste døgn. Med de to broene som troner majestetisk over fjorden, har mange beskrevet Svinesund som en av verdens vakreste grenseoverganger. Likevel er det ikke like fint som det en gang var.

– Vi må erkjenne at området rundt den gamle Svinesundbroen har forfalt etter at den nye broa ble bygget. Det er ikke lenger like mye publikumsrettet aktivitet i området, flere bygg står tomme og området er ikke like godt ivaretatt som tidligere. Nå vil vi samarbeide på tvers av grensen for å avklare om det er mulig å få gitt dette området et løft. Det er fortsatt mange reisende over den gamle broen og vi ønsker at disse skal få en fin opplevelse enten man kjører inn i Sverige eller inn i Norge. Svinesund bør være et naturlig reisemål også i framtiden, sier Cecilia Nilsson, administrerende direktør/daglig leder i Svinesundkomiteen.

Attraktivt reisemål

Svinesundskomitéen og Halden kommune starter nå arbeidet med en felles mulighetsstudie der det langsiktige målet er å skape et internasjonalt attraktivt reisemål for området ved Svinesundbroen. Om det er mulig å få til, er det ingen som vet i dag. Mulighetsstudien skal undersøke forutsetningene, hindringene og mulighetene for å tiltrekke seg en stor og bærekraftig investering innen turistnæringen. Det er et ønske at dette skal fremheve stedets fantastiske natur og kulturarv.

Foto: Svinesundskomiteen

– Det er alt for tidlig å si at vi kommer til å klare å gi Svinesund et løft slik vi ønsker. Blant annet gjør eierforholdene dette til en komplisert oppgave. Likevel må vi starte et sted. Vi håper denne studien blir et første skritt på veien til et mer turistvennlig Svinesund. Vi ønsker å involvere beboere, næringslivet og grunneiere i området i en innledende undersøkelse. Sammen med de aktørene som har ulike forhold til området, vil vi å se på både hindringer og muligheter. Derfor kommer vi til å ta kontakt og invitere til et møte før sommeren, sier Jens-Petter Berget, leder for samfunnsutvikling i Halden kommune.

På svensk side er det en blanding av statlige, kommunale og private grunneiere. På norsk side er det i hovedsak private grunneiere utenom at Statsbygg eier den gamle tollstasjonen.

Flere besøkende

Den staselige broen, delvis bygget av bohusgranitt, er et fredet kulturminne. I den vakre naturen er det flere turstier, og passasjen over Svinesund har en lang og spennende historie som grenseovergang. Mulighetene er mange.

– Europas vakreste grenseovergang er en uslipt diamant som byr på interessant kulturhistorie, et symbol på fredelig nordisk samarbeid og unik natur. Vi kan få flere besøkende til grenseområdet vårt hvis plassen utvikles, sier Cecilia Nilsson i Svinesundskomitéen.

Forprosjektet som starter nå, varer utover høsten. Når det er gjennomført, vil det tas stilling til om det er grunnlag for å jobbe videre med et større prosjekt som kan ha en varighet på tre år.  

Fakta om mulighetsstudien

Mulighetsstudien er finansiert av Fyrbodal kommuneforening, Halden kommune, Interreg Sverige-Norge, Svinesundskomitéen og Västra Götalandsregion.

I tillegg er følgende samarbeidspartnere involvert i arbeidet; Bohusläns Museum, Økomuseum Grenseland, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Position Väst, Strömstad kommune, Tanum kommune, Viken fylkeskommune, Visit Østfold, og Østfoldmuseene.

Her er Svinesundskomiteens nettsider

Del gjerne!