Vinterdestinasjonene rammes dobbelt

Hoteller og restauranter i norske vinterdestinasjoner mistet i kveld mulighet til å redde seg inn etter to krevende sesonger. Tiltakene rammer reiselivet i hele landet, men det rammer vinterdestinasjonene dobbelt. Kassa er allerede tom for mange aktører. De har ikke mer å gå på. Arbeidsplasser trues for en viktig distriktsnæring.

Reiselivet i vinterdestinasjonene har lidd store økonomiske tap siden den første nedstengingen i mars 2012. Sesongen 2021-2022 skulle redde en presset næring. Nå opplever den nedstenging igjen. Alpinanleggene er åpne, men hoteller, restauranter og utelivet opplever stor usikkerhet. Ansatte frykter nye permitteringer. 

– Det er viktig at regjeringen ikke glemmer at alle vinterdestinasjoner har hatt tøffe år. Selv om vi har hatt tilnærmet normale sommersesonger i Norge, så har vintrene vært tøffe. Vinterdestinasjonene får sin omsetning når det er snø og vinter. Når det nok en gang stenges ned er det mange som rammes ekstra hardt. Dette må man ta hensyn til når man lager kompensasjonsordninger. Vi trenger en sesongfaktor som gir ekstra kompensasjon til vinterdestinasjoner, sier Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner.

Hoteller, restauranter og resten av utelivet i vinterdestinasjonene har om lag 80 prosent av sin inntjening i vintermåneder. De har ikke hatt samme mulighet som virksomheter med helårsaktivitet til å bruke en god sommer på å hente inn noe av tapene fra tidligere nedstenginger.

Gjennom hele pandemien har reiselivsbransjen – og vinterdestinasjonene spesielt – lidd under at støtteordningene ikke har truffet godt.

– Nå er det alvor. Det haster om vi skal ha et levende reiseliv i vinterdestinasjonene også etter denne sesongen. Vi trenger er lønnsstøtteordninger for å unngå permitteringer der vi kan ha aktivitet og målrettede kompensasjonsordninger som hensyntar sesongfaktoren i vinterdestinasjonene, sier Clausen.

Regjeringen må vise at den mener alvor 

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at den vil styrke reiselivet som en viktig næring for verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet og at en viktig oppgave er å jobbe for at konsekvensene av koronakrisen ikke blir langvarig.

– Nå kommer første testen på om regjeringen viser alvor med lovnadene sine. Vi må ta vare på små og store bedrifter. Konserntak rammer viktige arbeidsplasser. Alle ansatte er like mye verdt, enten de jobber i et konsern eller en enkeltstående bedrift, avslutter Clausen.

Del gjerne!