Visit Nordfjord søker ein framtidsretta prosjektleiar og forretningsutviklar

Vi i Visit Nordfjord søker ein engasjert og framtidsretta prosjektleiar og forretningsutviklar.

Vi ser etter deg som er:

 • Engasjert i berekraft, miljø og samfunnsansvar  
 • Evne til kreativ tenking, kreativ problemløysing og teknologiforståing
 • Kjennskap til ulike prosjektverktøy
 • Evne til å forankre og ta beslutningar

Krav til stillinga:

 • Høgare utdanning
 • Prosjektleiareigenskapar
 • Kunnskap innan søknadsprosessar
 • Relasjonsbyggande eigenskapar 
 • Kommunikasjonseigenskapar
 • Analytiske eigenskapar
 • Digital kompetanse 

Visit Nordfjord AS er eit destinasjonsselskap, som vart stifta i 1993. Visit Nordfjord AS er eit samlingspunkt for aktørar, kommune og fylkeskommune. Vår oppgåve er å bidra til verdiskaping og sysselsetjing i reiselivet ved å skape ein attraktiv region. Visit Nordfjord arbeider strategisk og berekraftig med prioriterte arbeidsområder for å heve destinasjonen som heilskap.

Les mer om stillinga her

Del gjerne!