YS kritisk til utviklingen i luftfarten

Utviklingen i luftfarten undergraver den norske arbeidslivsmodellen, sier YS-leder Erik Kollerud. Han reagerer på at SAS innfører en ny organisasjonsstruktur som svekker ansattes rettigheter.

Flyselskapet SAS etablerer to nye datterselskaper, kalt SAS Connect og SAS Link. Planen er at nye ansettelser i Skandinavia skjer i disse nye selskapene.

YS-leder Erik Kollerud

Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, sier målsettingen ser ut til å være å svekke rettighetene til norske ansatte.

– Her har SAS og Norwegian funnet en modell som undergraver eksisterende vilkår i konsern som allerede har tariffavtaler for piloter og kabinansatte, sier Nyberg.

YS-leder Erik Kollerud gir full støtte til Parat.

-Flybransjen har de siste årene vært blant de aller mest kreative når det gjelder å omgå grunnleggende rettigheter og normer i det norske arbeidslivet. Det er ekstra opprørende når dette er selskaper som har fått store statlige støttepakker under korona og der det ene, SAS har statlige eiere, sier han.

Kritisk til dansk LO-forening

Den danske fagforeningen LO-foreningen FPU, har ifølge Dagens Næringsliv inngått avtaler på vegne av fremtidige ansatte i nye datterselskaper i SAS. I tillegg er de villig til å inngå avtaler som gjør at Norwegian kanskje kan virkeliggjøre målet om å ansette sesongarbeidere som piloter og kabinansatte.

– At flyselskaper som SAS og Norwegian velger å ikke respektere partssamarbeidet og de eksisterende tariffavtalene er ille nok, men at dette fasiliteters av en annen fagforening er direkte ubegripelig og veldig opprørende. Allerede fremforhandlede avtaler settes under et stort press og viktige begrensninger rundt arbeidstid og fritid ser ut til være i fritt fall, sier Nyberg.

-Vi forventer at eierne ser at dette bryter med den norske arbeidslivsmodellen og tar nødvendige grep overfor ledelsen i selskapene, sier YS-leder Erik Kollerud.YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 226 000 medlemmer i våre 13 YS-forbund.