Innvilga støtte frå ENOVA til å byggje landstraum til cruiseskip i Flåm

For å imøtekomme framtida og strengare krav til utslepp frå cruisenæringa, har Aurland Hamnevesen KF tidleg sett seg i førarsetet for å tilby lokalprodusert kraft til cruiseskipa som ligg til kai i Flåm.


Aurland Hamnevesen KF leverte difor ein søknad til ENOVA i april 2020, og denne er no innvilga. Støttesummen frå ENOVA er på 27 millionar. Sjølve kostnaden for anlegget er estimert til 83 millionar. Søknaden til ENOVA vart utarbeida i samarbeid med lokale aktørar, cruisenæringa og lokalt energiverk. Det at søknaden no er innvilga viser at hamna, næringa og destinasjonen stiller førebudd til å ta sin del i utviklinga mot eit meir berekraftig reiseliv i verdsarvområdet.


“Dette var ein stor og viktig nyheit for oss, og noko me har stått på for å få til. Dette viser at me er klare for ei omstilling. No lyt me finne ein balanse når det kjem til landstraumsanlegget og moglegheitene det opnar opp for. Dette då sett i samanheng med forskrifter for verdsarvfjordane og stortingsvedtaket om nullutslepp i 2026. Det som er viktig no, er at me finn ein framtidsretta veg å gå som gagnar folkehelse og miljø i verdsarvfjordane medan ein ivaretek det lokale verdiskapingsgrunnlaget.”

– Tor Mikkel Tokvam – Hamnesjef, Aurland Hamnevesen KF


Ved å etablere landstraum vil utsleppa frå cruiseskipa bli redusert med 75% på få år. Samstundes vil prosjektet bidra til meir tilførsel av straum til Flåm, og opne for elektrifisering av heile destinasjonen på tvers av sektorar.

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Innholdsfortegnelse

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}