Hele Norge

Dagens oversikt over det som skjer i norsk reiseliv. Dekker hele Norge. Sjekket for relevans, sortert geografisk og publisert hver virkedag.

Dagens reiselivsnyheter 31.03.2021

..Klimaendringer krymper vinteren og forskyver sesongene, men hva med påskesnøen i fjellet? Kan vi belage oss på å finne snø der vi forventer at det skal være snø, også i fremtiden?..

Dagens reiselivsnyheter 26.03.2021

..Antallet jobber gikk ned med over 80 000 fra februar 2020 til samme måned i 2021, en nedgang på 2,8 prosent. Nesten halvparten av nedgangen skjedde i overnatting og servering, der det var en nedgang i antallet jobber på hele 35 prosent i løpet av perioden..

Dagens reiselivsnyheter 25.03.2021

..I hvert fall denne uken. For ti medaljer i sølv og bronse er hva Innovasjon Norge får med seg hjem fra Adrian Awards. Sannsynligvis den største globale konkurransen som bedømmer markedsføring i reiselivsbransjen..
Nature photographer Beautiful Nature Norway.

Dagens reiselivsnyheter 22.03.2021

Flere nasjonale forskningsmiljøer er vertskap for en stor internasjonal konferanse som arrangeres digitalt den 16. – 19. august 2021. Til konferansen kommer en av verdens mest anerkjente forskere på bærekraftig turisme, professor James Higham.

Dagens reiselivsnyheter 19.03.2021

..Kan pandemien betegnes som et paradigmeskifte for reiselivsnæringen? spør reiselivsforskere Hans Holmengen og Rolf Akselsen. Denne våren setter de i gang prosjektet ‘Post Covid-19. Endringer i foretakenes forretningsmodeller?’..

Dagens reiselivsnyheter 18.03.2021

Responsen har vært veldig god! Nå gleder vi oss til å kjøre i gang vår nye seminarserie, hvor vi sammen med næringen møter internasjonale turoperatører til gode samtaler og digitale visningsturer, sier Frode Aasheim, leder for B2B i Innovasjon Norge reiseliv.

Dagens reiselivsnyheter 16.03.2021

..På lengre sikt er det imidlertid grunn til å tro at reiselivseksporten vil øke betydelig, fordi det er en sterk underliggende markedsvekst for den type natur- og kulturbasert opplevelsesturisme som Norge kan tilby. Notatet fra Menon kan leses her..

Dagens reiselivsnyheter 15.03.2021

..Hele neste uke, fra 15. til 19. mars, inviterer Innovasjon Norges B2B-spesialister i utlandet til hele ti webinarer. Tema er hva som skjer i våre prioriterte markeder - med et særlig blikk på Covid-19-situasjonen. Ingen påmelding, bare møt opp digitalt! ..også bli tilgjengelig i etterkant..

Dagens reiselivsnyheter 12.03.2021

..Årets tema er «Reiselivet post-korona». Den heldigitale konferansen vil sette fokus på ulike deler av reiselivets verdikjede og hvilke grep både bedrifter, destinasjonsselskaper og de offentlige aktørene tar for å få til en bærekraftig vekst etter pandemien...