Dagens reiselivsnyheter 26.03.2021

..Antallet jobber gikk ned med over 80 000 fra februar 2020 til samme måned i 2021, en nedgang på 2,8 prosent. Nesten halvparten av nedgangen skjedde i overnatting og servering, der det var en nedgang i antallet jobber på hele 35 prosent i løpet av perioden..
Nature photographer Beautiful Nature Norway.

Dagens reiselivsnyheter 22.03.2021

Flere nasjonale forskningsmiljøer er vertskap for en stor internasjonal konferanse som arrangeres digitalt den 16. – 19. august 2021. Til konferansen kommer en av verdens mest anerkjente forskere på bærekraftig turisme, professor James Higham.

Dagens reiselivsnyheter 19.03.2021

..Kan pandemien betegnes som et paradigmeskifte for reiselivsnæringen? spør reiselivsforskere Hans Holmengen og Rolf Akselsen. Denne våren setter de i gang prosjektet ‘Post Covid-19. Endringer i foretakenes forretningsmodeller?’..

Dagens reiselivsnyheter 18.03.2021

Responsen har vært veldig god! Nå gleder vi oss til å kjøre i gang vår nye seminarserie, hvor vi sammen med næringen møter internasjonale turoperatører til gode samtaler og digitale visningsturer, sier Frode Aasheim, leder for B2B i Innovasjon Norge reiseliv.

Dagens reiselivsnyheter 16.03.2021

..På lengre sikt er det imidlertid grunn til å tro at reiselivseksporten vil øke betydelig, fordi det er en sterk underliggende markedsvekst for den type natur- og kulturbasert opplevelsesturisme som Norge kan tilby. Notatet fra Menon kan leses her..