Dagens reiselivsnyheter 15.03.2021

..Hele neste uke, fra 15. til 19. mars, inviterer Innovasjon Norges B2B-spesialister i utlandet til hele ti webinarer. Tema er hva som skjer i våre prioriterte markeder - med et særlig blikk på Covid-19-situasjonen. Ingen påmelding, bare møt opp digitalt! ..også bli tilgjengelig i etterkant..

Dagens reiselivsnyheter 12.03.2021

..Årets tema er «Reiselivet post-korona». Den heldigitale konferansen vil sette fokus på ulike deler av reiselivets verdikjede og hvilke grep både bedrifter, destinasjonsselskaper og de offentlige aktørene tar for å få til en bærekraftig vekst etter pandemien...

Dagens reiselivsnyheter 08.03.2021

..Privat utleie gjennom Airbnb har blitt stemplet som en trussel mot tradisjonelle overnattingssteder som hoteller og campingplasser. Men fordelene for reiselivet totalt sett er større enn ulempene, mener forskere bak en ny rapport..