Nasjonalt

Her finner du utvalgte innlegg og saker av nasjonal / generell interesse.

Kommunene må stoppe naturtapet!

andsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) mener at tap av natur er en utfordring som må løses parallelt med klimautfordringene. Naturmangfoldet har aldri før vært så truet som det er i dag. FNs Naturpanel sin rapport fra 2019 slår fast at alle hovedgrunnene til at naturmangfoldet er truet, er menneskeskapte.

Takk, Lonely Planet!

Norge er et av 10 land Lonely Planet anbefaler å reise til i 2022. Vi har vunnet hjertene til Lonely Planet-familien mye takket være vårt arbeid med å utvikle et bærekraftig reiseliv.

NEXTH PODCAST

Av Knut Berg En podcast fra Nexth Hospitality, laget av og for folk i hotell og restaurantbransjen. Vi snakker uformelt…