Søknadsfrist for utdanninger innen Opplevelsesbasert reiseliv 15. april!

Nordland fagskole tilbyr yrkesrettet utdanning innen opplevelsesbasert reiseliv. Studiene er nært knyttet til reiseliv- og opplevelsesnæringene, med praksis i bedrifter eller destinasjonsselskaper, dyktige lærere og gjesteforelesere, spennende bedriftsbesøk og en praktisk tilnærming til læringsarbeidet. Studiene har et yrkesrelevant faglig innhold som ruster deg opp til fremtidens reiseliv og opplevelser.
Snowmobile in Svalbard

Fra mer til bedre! Gjenoppbygging, omstilling og videreutvikling av Svalbards reiseliv!

Visit Svalbard får tilskudd fra Innovasjon Norge og Longyearbyen lokalstyre/NFD til prosjekter og tiltak som skal gjenreise destinasjonen etter koronaens herjinger, og samtidig gjenoppta den gode utviklingen reiselivet på øygruppen har hatt frem mot 12. mars 2020. Det viktigste verktøyet i dette arbeidet blir revideringen av «Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2025», og hvor man nå retter blikket mot 2030.

Hytteturismen på vei opp igjen

Etterspørselen etter norske utleiehytter har økt kraftig de siste ukene, viser nye tall. Men noen områder henger etter, så lenge de utenlandske gjestene uteblir. – Påsken ga et klart forvarsel om hvordan sommeren kommer til…