Koronakrisen preget fjerde kvartal, men sterk etterspørsel foran vintersesongen

Vintersesongen 2019/20 fikk en brå og uventet slutt da koronapandemien ikke bare rystet verden, men også rammet SkiStar, med nedstengning av våre virksomheter, først i Norge og Østerrike og siden også i Sverige, da helsemyndighetene ga oss rådet om stenging på grunn av et økende trykk på helsevesenet ved det tidspunktet.

En kortere vintersesong har ført til at vi har sett over våre kostnader og samtidig hatt mulighet til å utvikle vår virksomhet og våre produkter. Vi har gjort flere digitale satsinger, som ikke bare gjør det smidigere og enklere for gjesten å for eksempel sjekke inn digitalt i våre boenheter eller lade sitt SkiPass i vår app rett ved heisen, men det bidrar også til å skape trygghet og gjør det sikrere for så vel gjester som medarbeidere, hvilket vi alltid prioriterer.

Konsekvensen av den koronapåvirkede sesongen ble at vi under regnskapsåret minsket vår omsetning med totalt 314 MSEK, og viser et resultat etter skatt på 287 MSEK. Vi har dermed hatt et annerledes regnskapsår som vi nå avslutter. Samtidig ser vi at interessen for alpin fjellturisme fortsatt er stor og vi kan med stolthet vise til en sterk etterspørsel foran vintersesongen 2020/21, med en økning på ti prosent målt i antall bookede objektsnetter gjennom SkiStars losjiformidling, sammenliknet med samme periode året før. Sverige står for den største økningen, mens det norske markedet er noe mer avventende.

Vår shopvirksomhet har fortsatt en sterk vekst online og har under regnskapsåret hatt en vekst på 42 prosent. Antall medlemmer i MySkiStar er nå 973.000.

Den nye regnskapsstandarden for leasing, IFRS 16, som erstatter IAS17, får en relativt stor effekt for SkiStar. Vi har mange lange leasingavtaler for blant annet markleie, som med den nye standarden vises som gjeld i balanseregnskapet. Som en effekt av dette øker balansesummen etter regnskapsåret med 698 MSEK, som svekker vår soliditet med seks prosent. Flere detaljer om effekten av IFRS 16 finnes på side 17 i rapporten.

I Sverige rakk vi i løpet av vinteren å innføre flere forholdsregler på grunn av koronasituasjonen som vi tok med oss inn i sommersesongen. Lærdommen fra vinteren og sommeren gjør at vi står sterkere i våre forberedelser foran vintersesongen. Vi har gjennom destinasjonsselskapene på våre skisteder utdypet dialogen og samarbeidet med lokale og regionale aktører, som helsevesen, redningstjeneste, restauranteiere og hotell. Målet er at vi enes om tydelige retningslinjer for å redusere smittespredning. Der har vi også tett dialog med myndigheter og bransjeorganisasjoner i respektive land. Alt dette gjør vi med omtanke for våre gjester og medarbeidere.

Da mange valgte å feriere på hjemmebane og på fjellet så vi en sterk tilstrømming av gjester til våre destinasjoner i sommermånedene – en trend vi tror er her for å bli. Flere velger en aktiv livsstil i ferien, gjerne sammen med familie og venner, der en holdbar livsstil blir viktigere og viktigere. Derfor føles det ekstra godt at vi nå gjør den største sommersatsingen i vår 45 år lange historie gjennom å lansere et nytt sommerkonsept – SkiStar Sports & Adventures – foran sommeren 2021. Forandrede reisevaner og fokus på «svemester» gjør at vi kommende år strategisk legger enda mer kraft på vårt hjemmemarked Skandinavia.

Holdbarhet har vært et fokusområde gjennom året og det kommer det fortsatt til å være, da vi nå satser mer på å invitere våre gjester til året rundt-aktiviteter i nært samspill med naturen på fjellet. Vi har inngått et samarbeid med Generation Pep for å bidra til bedre folkehelse gjennom å skape bevegelsesglede for barn og unge. Som konsernsjef ser jeg det som min fremste oppgave at vi som selskap tar ansvar for at neste generasjon kan leve holdbart og nyte det fantastiske fjellmiljøet og naturen vi har tilgjengelig, også i fremtiden.

Stefan Sjöstrand
Konsernsjef

Tips en kollega om dette!