Lanserer ny norsk reiselivsorganisasjon – Håndlaget

Håndlaget heter den nye norske reiselivsorganisasjonen for håndverksbedrifter og lokal mat og drikke. Initiativtakerne mener det er behov for et tettere samarbeid om utviklingen av reiselivet rundt lokal produksjon, og at dette gjøres best i en organisasjon som spesialiserer seg nettopp på dette. 

Håndlaget lanseres fredag 28. mai kl. 12.00 på Skaugum Bestikkfabrikk på Geilo.

Målet med organisasjonen er:

 • Å legge grunnlaget for nye arbeidsplasser i distriktene hvorav minst 10% skal være sosial inkludering
 • Skape nye nettverk mellom bransjer, herunder nyskaping innen jordbruk- lokal mat og drikke og håndverk
 • Bli en foretrukket samarbeidspartner for reiselivet, fylket, kommuner, landbruket og destinasjonsapparatet.
 • Utvikle salgbare opplevelsespakker med natur, kultur og aktivitetsinnhold som er lett å booke digitalt

Håndlaget bygger videre på det eksisterende samarbeidet innen foreningen «Economusee», men transformeres nå til en norsk forening i samarbeid med Norges Vel. Bedriftene som allerede fra starten av inngår i Håndlaget finnes foreløpig under www.economusee.no. Vi representerer i dag 250 arbeidsplasser på Vestlandet med ambisjon om å blii en nasjonal organisasjon med medlemsbedrifter i hvert fylke.

Lokale bedrifter i Hol kommune er Ostebygda og Skaugum Bestikk. Bernt Junger fra Skaugum Bestikk er ny styreleder for Håndlaget.

Lanseres fredag

Den nye norske reiselivsorganisasjonen lanseres fredag der følgende vil være tilstede:

 • Bernt Junger Skaugum Bestikkfabrikk/Styreleder Håndlaget
 • Pål Medhus Ostebygda
 • Øyvind Ørbeck Sørheim Adm. Dir. i Norges Vel
 • Kari Clausen Utviklingssjef for Norge i Norges Vel
 • Per Gunnar Hettervik Daglig Leder Håndlaget / seniorrådgiver i Norges Vel
 • Sigrid Ilsøy Senterpartiet
 • Per Olav Lundteigen Senterpartiet

Program for dagen:

 • 12.00 Det var en gang….Bernt Junger
 • 12:10 Hvorfor.  Pål Medhus – Ostebygda
 • 12:20 Samarbeid og samskapningsprosjekt mellom Norges Vel og Håndlaget/ Øyvind Ørbeck Sørheim Norges Vel
 • 12:30 Håndlaget gir arbeidsplasser i distriktene Per Olav Lundteigen/Sigrid Ilsøy

Pressen er invitert til å delta.


Bildet øverst: Båtbygger på Oselvarverkstaden, OS

Tips en kollega om dette!