Liv Astrid Sverdrup blir ny leder i Norges Verdensarv

Norges verdensarv har ansatt Liv Astrid Sverdrup som ny daglig leder. Sverdrup kommer fra stillingen som utstillingssjef ved Nobels Fredssenter hvor hun har hatt ansvaret for en rekke norske og internasjonale utstillingsprosjekter om fredsarbeid, menneskerettigheter og miljø.

Hun har lang erfaring fra både formidling, forvaltning og forskning, og har tidligere jobbet i Forsvarsdepartementet og Fridtjof Nansens Institutt med blant annet forvaltningen av norske havområder, klima og bærekraftig utvikling.

Sverdrup er statsviter fra Universitetet i Oslo og har også studert markedsføring, reiseliv og tysk og er 54 år. Sverdrup tar over etter John A Bryde som blir pensjonist i høst.

– Norges verdensarv har et bredspektret arbeidsfelt, og med Liv Astrid Sverdrup har vi har fått en daglig leder med både en faglig bredde og relevant erfaring som vil være med å bringe organisasjonen framover, sier styreleder Odd Sletten.

– Jeg ser frem til å bidra til å bevare og løfte frem verdensarvstedene, og gjøre det aller flotteste vi har enda mer kjent slik at flere kan engasjere seg i kulturmiljø, sier Sverdrup.

– Å verne om vår kultur- og naturarv er en viktig del av FNs bærekraftsmål, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven sammen med engasjerte og dyktige kolleger på verdensarvstedene og andre samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt.

Norges Verdensarv er en organisasjon som består av alle de 8 verdensarvområdene som er innskrevet på UNESCOs Liste for kultur -og naturarv. De første stedene i Norge som fikk denne statusen var Bryggen i Bergen og Urnes Stavkirke som begge ble innskrevet i 1979.

Norges verdensarv har som formål å ivareta og fremme de norske verdensarvområders fellesinteresser og bidra til bevaring og utvikling i samsvar med UNESCOs verdensarvkonvensjon og beste praksis.

 


Foto: Johannes Granseth

Tips en kollega om dette!