Nå får reiselivet på Svalbard utbetalt koronastøtte

Reiselivsnæringen på Svalbard er hardt rammet av koronapandemien. Fra og med i dag vil Longyearbyen lokalstyre utbetale tilskudd for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av næringen på Svalbard.

– Reiselivet er svært viktig for lokalsamfunnet på Svalbard. Jeg er veldig glad for at lokalstyret nå er klar til å utbetale tilskudd til bedriftene slik at arbeidet med gjenoppbygging, omstilling og utvikling kan komme i gang for en bransje som er hardt rammet av koronatiltakene, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Tilskuddsordningen for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard ble etablert i vinter og har en ramme på 25 millioner kroner. Longyearbyen lokalstyre forvalter ordningen, og fatter nå vedtak om tilskudd.

– Vi har siden søknadsfristen i januar jobbet med utredning og vurdering av alle innkommende søknader. Nå starter prosessen med å gjennomføre vedtakene og starte utbetaling på de søknadene som er godkjent. Det vil skje fortløpende, sier administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre Hege W. Fagertun.

Ordningen er, sammen med de landsdekkende ordningene, en del av de samlede krisetiltakene som er tilgjengelig for næringslivet på Svalbard. Ordningen skal bidra til å gjenoppbygge, utvikle og omstille en hardt rammet reiselivsnæring på Svalbard på en måte som bidrar til å underbygge de svalbardpolitiske målene.

Mer informasjon om ordningen kan leses på lokalstyre.no.