Norske alpinanlegg har bare fått utbetalt en brøkdel

Alpinnæringen trenger hjelp for komme seg gjennom nok en krevende sesong – manglende kompensasjon gjør at mange alpinanlegg står på bar bakke.

Før sommeren bevilget Stortinget 250 millioner kroner i kompensasjon til alpinanlegg og tivoli for å dekke utgifter til lovpålagt vedlikehold. Nå viser tall fra Innovasjon Norge at utbetalingene til alpinanleggene kun er på 10,2 millioner kroner, av søkte 88 millioner. Dette mener bransjen skyldes hvordan ordningen praktiseres.

Krever ikke økt bevilgning, men at ordningen må treffe bedre

Alpinanlegg over hele landet er i full gang med å planlegge for en sikker og god vintersesong, men usikkerheten er fremdeles stor til tross for lovnader fra Stortinget.

– Nå må myndighetene endre kompensasjonsordningen slik at anleggene får den nødvendige hjelpen gjennom de 250 millionene kronene som politikerne bevilget for å gjøre kompensasjonsordningene mer treffsikre, sier generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening Camilla Sylling Clausen. Bransjeforeningen representerer over 200 alpinanlegg i Norge som en normal vinter omsetter heiskort for ca 1,4 milliarder kroner.

Alpinnæringen har lidd store økonomiske tap

Vinteren 2020 tapte mange anlegg rundt 30 prosent av sin normale omsetning på heiskort. Alene utgjør dette et tap på om lag 400 millioner kroner. Det har fått konsekvenser for alpinanleggene, og annet tilknyttet næringsliv som er avhengig av liv i bakkene. Bedrifters overlevelse og arbeidsplasser i distriktene er helt avhengig av at sesongen kan forløpe så godt som mulig. I norges største alpinanlegg Trysil, frykter man å miste så mye som 80 prosent av kundegrunnlaget når grensen er stengt.

– Situasjonen er dramatisk. De store alpinanleggene er ryggraden, og ofte hjørnestensbedriften, for turistnæringen i mange lokalsamfunn. Dette er en næring i krise på lik linje med resten av reiselivet. Vi er helt avhengige av at myndighetene forstår alvoret, og følger opp det de har lovet. Tallene viser at regjeringens krisepakke i liten grad har truffet næringen. Det er få som har fått støtte, og de som har fått innvilget sine søknader, har fått langt mindre enn skissert. Politikerne har bevilget midlene. Nå må man få ordningen til å fungere slik at disse når bransjen, sier Sylling Clausen som nå har bedt Næringsministeren om et snarlig møte.