Nytt utvalg skal gi råd om utviklingen av norske reisemål

I dag ble det oppnevnt et utvalg som skal gi råd om reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner. Utvalget skal vurdere handlingsrommet for lokal reiselivsutvikling og peke på nye løsninger og muligheter for å bygge fremtidens reisemål.

– Gjenoppbyggingen av norsk reiseliv etter pandemien krever attraktive og bærekraftige reisemål. Vi må utvikle reisemål som skaper jobber og næringsmuligheter, og samtidig tar vare på behovene til fastboende og miljøets tålegrenser, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Utvalget skal blant annet vurdere om reisemålene har nødvendig handlingsrom til å håndtere lokale utfordringer og utnytte potensielle muligheter knyttet til reiseliv. Dette kan for eksempel gjelde i forbindelse med cruisetrafikk og finansiering av fellesgoder.

– Flere av temaene i mandatet berører flere fagområder og interesser, og vil kreve grundige vurderinger. Utvalget består derfor av medlemmer med bred og variert bakgrunn, med solid kompetanse innenfor blant annet reiselivsfag, naturforvaltning, økonomi og jus, sier næringsminister Iselin Nybø.

Utvalget skal levere sin innstilling høsten 2022.

Les mandatet her

Utvalgets sammensetning:

Navn Tittel Bosted
Trine Skei Grande (leder) Stortingsrepresentant Oslo
Gro Svarstad Daglig leder Trysil
Kari Aina Eik Generalsekretær Ålesund
Kirsten Indgjerd Værdal Direktør Inderøy
Ann Heidi Hansen Prosjektleder Bodø
Trond Øverås Adm. direktør Tromsø
Marit Vorkinn Seniorrådgiver Øyer
Preben Falck Daglig leder Stavanger
Richard Grov Hotelldirektør Loen
Rolf Røtnes Fagdirektør Nordre Follo
Truls Eric Johan Engström Førsteamanuensis Stavanger

 


 

Bildet: Næringsminister Iselin Nybø