Norges museumsforbund gratulerer Oslo Museum som Årets museum 2019! Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande delte ut prisen for Årets museum 2019 under festmiddagen på det nasjonale museumsmøtet i Haugesund 3. april.

I nominasjonen til prisen skrev juryen at:

Oslo Museum visualiserer byens historie kronologisk, fra tidlige arkeologiske funn frem mot vår tid. Formidlingen vektlegger og understreker at migrasjon og mangfold gjennom alle tider har vært et tydelig trekk i byens historiske utvikling. Dette står ikke minst sentralt i temaene dagens Oslo Museum formidler gjennom skiftende utstillinger, dokumentasjon, sosiale medier og forskning, og gjennom sine mange plattformer og visningsarenaer speiler byens eget museum dagens sammensatte bybefolkning. Nyere innvandring, kulturelle møteplasser og minoritetenes og de marginaliserte gruppenes plass i byen vektlegges særlig i Interkulturelt museum, avdelingen i lokalene til gamle Grønland politistasjon.

Ved å være en bevisst og aktiv samfunnsaktør utforsker Interkulturelt museum aktuelle problemstillinger gjennom nyskapende tenkning om formidling og utstillingsdesign. Utstillingene speiles av museets migrasjonshistoriske rolle, og ved å være i takt med tidsånden og byens egen puls på godt og vondt utfordrer de den besøkendes oppfatninger av seg selv og samfunnet vi lever i.

Norsk fjellmuseum i Lom og Østfoldmuseene var de to andre nominerte museene til årets pris.

Juryen for årets museum består av stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (leder), Lene Høst-Madsen, museumsdirektør Skanderborg museum og Mode Steinkjer, kulturredaktør i Dagsavisen. Sekretær for juryen er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.