Pengestøtte til nytt kulturarvsenter for Lofotfisket

Museum Nord får en halv million kroner til det nye kunnskaps- og opplevelsessenteret SKREI i Storvågan.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen støtter arbeidet med et nytt kulturarvsenter for Lofotfisket

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen støtter arbeidet med et nytt kulturarvsenter for Lofotfisket

– Skreien har vært en bærebjelke for nasjonen Norge i århundrer. Det er viktig at vi får satt fokus på skreiens betydning for norsk eksport, økonomi og kultur, både historisk, i dag og i fremtiden. Derfor er jeg glad for å kunne støtte etableringen av et kulturarvsenter for Lofotfisket i Storvågan, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Kulturarvsenter for lofotfisket

Senteret skal ha en stor utstilling om skreien og dens betydning for kystbefolkningen, både gjennom historien og i dag. I tillegg vil senteret se på hvilken betydning fisken vil ha for oss også i fremtiden. Senteret skal løfte Lofotfiskets betydning i både et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

I dag fortelles deler av historien om fiskerienes og skreiens betydning ved flere av museene i Nordland. Senteret skal løfte formidlingen ved de ulike museene og være et koordinerende og samlende senter for å fortelle den viktige historien om lofotfisket og dens betydning.

– Jeg gleder meg til å se det endelige resultatet, og håper dette senteret kan være til glede for besøkende fra både inn- og utland sier fiskeri- og sjømatministeren.

 

Tips en kollega om dette!