Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen opplyser om hvordan Reiselivskunnskap AS samler inn og bruker personopplysninger iht Personopplysningsloven og i overensstemmelse med kravene i EU-/Schengen-loven om personvern, GDPR (General Data Protection Regulation).

Den gjelder ikke behandling av personopplysninger på nettsteder som reiselivskunnskap.no lenker til og/eller plattformer som vi samarbeider med, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Vi kan ikke ta ansvar for innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider.

Behandlingsansvarlig:
Reiselivskunnskap AS
Vesterøyveien 314
3234 Sandefjord

Personvernombud: 
Rune Dalfelt
rune@reiselivskunnskap.no 
+1 518 409 0842 (usa)

Dersom du har spørsmål om hvordan personopplysninger blir brukt kan du kontakte Rune Dalfelt på rune@reiselivskunnskap.no

Om dette nettstedet

Dette nettstedet er lokalisert hos server driftet av ProIsp AS. WordPress benyttes som plattform og denne er kryptert med SSL.

Hva slags informasjon registreres, og hvorfor?

Personlig identifiserbar informasjon

Dette er informasjon som du frivillig gir slik at du kan motta nyhetsbrev, tegne abonnement, administrere abonnement, bestille andre tjenester som tilbys eller for å svare på dine spørsmål, enten via skjema på dette nettstedet eller direkte via epost. Følgende tjenester brukes pr. i dag til å samle inn og bruke slik informasjon.

MailChimp – epostsystem
 • Formål: Sende ut nyhetsbrev til påmeldte mottakere.
 • Hvem: Alle som registreres for å motta nyhetsbrev.
 • Hvordan: Via profil registreres navn på organisasjon, mottaker og dennes epostadresse og godkjenning av korrespondanse og vilkår for bruk og/eller abonnement. Informasjonen lagres i MailChimp sin database under vår administrasjon.
 • Deres personvernerklæring finner du her: mailchimp.com/legal/privacy/
Reiselivskunnskap.no – nettsted
 • Formål: Registrerer abonnenter og mottakere for nyhetsbrev og tilgang til lukkede innlegg på nettstedet.
 • Hvem: Alle som tegner et abonnemnet og/eller registerere seg som mottaker
 • Hvordan: Via profil registreres navn på organisasjon, mottaker og dennes epostadresse og godkjenning av korrespondanse og vilkår for bruk og/eller abonnement. Informasjonen lagres i den lokale databasen under vår administrasjon.
 • Personvernerklæring får denne er den du leser nå.
Fiken – regnskapsprogram
 • Formål: A sende faktura og holde korrekt regnskap.
 • Hvem: Organisasjoner som velger å tegne et abonnement.
 • Hvordan: Vi registrerer her navn og epost for kontaktpersoner for abonnement og tilknyttede e-postadresser og navn på tilknyttede organisasjoner og tilhørende kontaktinformasjon for korrespondanse om fakturering.
 • Deres personvernerklæring finner du her: fiken.no/personvern

Ikke-personlig identifiserbar informasjon

Dette er informasjon som registreres til bruk i statistikk og data der formålet er administrasjon og utvikling av nettsiden og tilhørende tjenester. De fleste nettlesere aksepterer automatisk slike informasjonskapsler, ofte kalt «cookies». Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige.

På dette nettstedet brukes i hovedsak kun informasjonskapsler (cookies) for funksjon, f.eks for å definere hvem som kan ha tilgang til lukkede og private nettsider på dette nettstedet. Knapper for deling i sosiale medier som Facebook og LinkedIn legger også igjen noen informasjonskapsler slik at disse tjenstene fungerer.

Informasjon om informasjonskapsler vi bruker på dette netttedet finner du her: https://www.reiselivskunnskap.no/cookieerklaering-eu/

Tilgang til informasjonen

Vi deler ikke med identifiserbare personopplysninger med noe tredjepart for markedsførings- eller kommunikasjonsformål. Ved forespørsel vil vi kun oppgi personlig identifiserbar informasjonen vi har registrert om deg til deg.

Hvordan sikres personopplysningene?

Vi bruker bare tredjeparts tjenester som har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern, og som leverer tjenester beskyttet av personvern i tråd med føringene i GDPR.

Tjenestene som brukes er alle beskrevet i denne erklæringen (Mailchimp, Fiken og lokalt lagret WordPress). Vi lagrer dine personopplysninger kun så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensninger.

Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-postadresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding fra server, kontaktperson eller vedkommende om at den ikke er aktiv.

Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Vi har gitt denne informasjonen i denne erklæringen. Så foruten at du har krav på å vite den informasjonen vi har om deg kan du også få dette slettet om ønskelig. Ta kontakt med behandlingsansvarlig og vi følger opp.

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider og tjenester. Ved å bruke våre nettsider og tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen. Reiselivskunnskap AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge.

Endringer i erklæringen

Reiselivskunnskap AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon. Disse retningslinjene sist ble revidert:

02.11.2021