Snowmobile in Svalbard

Fra mer til bedre! Gjenoppbygging, omstilling og videreutvikling av Svalbards reiseliv!

Visit Svalbard får tilskudd fra Innovasjon Norge og Longyearbyen lokalstyre/NFD til prosjekter og tiltak som skal gjenreise destinasjonen etter koronaens herjinger, og samtidig gjenoppta den gode utviklingen reiselivet på øygruppen har hatt frem mot 12. mars 2020. Det viktigste verktøyet i dette arbeidet blir revideringen av «Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2025», og hvor man nå retter blikket mot 2030.