Dagens reiselivsnyheter 15.04.2021

..Velkommen til gratis webinar om dagens forvaltning av allemannsretten torsdag 6. mai.. ..Om kommuner, næringsdrivende og frivillige organisasjoner går sammen i et parksamarbeid, så utløser det flere midler enn om de ville søkt hver for seg..

Dagens reiselivsnyheter 14.04.2021

..I april neste år skal Kristiansand ønske hundrevis av utenlandske turoperatører velkommen som arrangør av Norwegian Travel Workshop 2022. Sørlandets hovedstad gleder seg til å vise frem en region i utvikling og en by med ambisjoner..
Resting Walrus, Arctic, Svalbard, Norway

Dagens reiselivsnyheter 13.04.2021

..Ap, MDG og SV vil gi kommunene rett til å innføre parkeringsavgift på privat eiendom. .. Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner som ønsker det, får hjemmel til å pålegge betaling også på private parkeringsarealer..

Søknadsfrist for utdanninger innen Opplevelsesbasert reiseliv 15. april!

Nordland fagskole tilbyr yrkesrettet utdanning innen opplevelsesbasert reiseliv. Studiene er nært knyttet til reiseliv- og opplevelsesnæringene, med praksis i bedrifter eller destinasjonsselskaper, dyktige lærere og gjesteforelesere, spennende bedriftsbesøk og en praktisk tilnærming til læringsarbeidet. Studiene har et yrkesrelevant faglig innhold som ruster deg opp til fremtidens reiseliv og opplevelser.
Snowmobile in Svalbard

Fra mer til bedre! Gjenoppbygging, omstilling og videreutvikling av Svalbards reiseliv!

Visit Svalbard får tilskudd fra Innovasjon Norge og Longyearbyen lokalstyre/NFD til prosjekter og tiltak som skal gjenreise destinasjonen etter koronaens herjinger, og samtidig gjenoppta den gode utviklingen reiselivet på øygruppen har hatt frem mot 12. mars 2020. Det viktigste verktøyet i dette arbeidet blir revideringen av «Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2025», og hvor man nå retter blikket mot 2030.

Dagens reiselivsnyheter 12.04.2021

..Årets tema er «Reiselivet post-korona». Den heldigitale konferansen vil sette fokus på ulike deler av reiselivets verdikjede og hvilke grep både bedrifter, destinasjonsselskaper og de offentlige aktørene tar for å få til en bærekraftig vekst etter pandemien. Fokus på grønn omstilling, digitalisering og nærmarkeder, og grupperom knyttet til bærekraftige reisemål..