Saltfjell Reinprodukter tilbyr et bredt spekter av både mat og opplevelser med utgangspunkt i sin samiske bakgrunn. I dag mottar den innovative familiebedriften bedriftsutviklingsprisen i landbruket og 50 000 kroner.

– Det er både gledelig og overraskende at en liten bedrift fra reindrifta kan hevde seg i en nasjonal kåring som dette, sier Per Ole Oskal om prisen.

Familiebedrift med mange jern i ilden

Familebedriften Saltfjell Reinprodukter ble etablert i Saltdal i 2009, og drives av ekteparet Nina og Per Ole Oskal. Den veletablerte bedriften tilbyr i dag et bredt spekter av produkter og tjenester basert på reindrift. I tillegg til tradisjonelle reinkjøttprodukter, produserer de også mer utradisjonelle retter som en kebabvariant med reinkjøtt og en indisk rett med reinskav. Bedriften har i tillegg til mat også satset på opplevesesturisme, hvor både lokale og internasjonale gjester kan få innblikk i samiske tradisjoner og verdier gjennom sang, joik, mat og opplevelser. Ekteparet tar også imot barnehager blant annet under reinslaktinga.  

– Saltfjell Reinprodukter har over flere år utviklet en unik bedrift med utgangspunkt i sitt samiske opphav og i samspill med bedriftens kunder. De er fremtidsrettet og nyskapende i sitt arbeid med å videreutvikle bedriftens mat- og opplevelsestilbud, sier Monica Ahyee, direktør ved Innovasjon Norge Nordland om vinneren.  

Dyrevelferd og bærekraft i fokus

Ekteparet Oskal bruker kun egne dyr i matproduksjonen og har fokus på dyrevelferd og bærekraft. De arbeider for å ta vare på de samiske mattradisjonene og er opptatt av å sikre høy kvalitet på produktene. Dette gjøres i deres EFTA-godkjente produksjonsanlegg hvor de både skjærer ned slakt og produserer ulike produktene som blant annet reinskav, fileter, tørket kjøtt, pinnekjøtt av rein, gravet reinkjøtt og den populære saltfjellsteika. For saltsteika bleekteparet i 2010 fylkesvinner i «Jakten på smaken av Norge» av Det Norske Måltid.  

En verdig vinner

Saltfjell Reinprodukter har deltatt på flere matmesser både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, deriblant Arktisk Meny, Tråante og Grüne Woche. Gjennom disse møteplassene har bedriften fått et godt nettverk og nyesamarbeidsarenaer for de populære produktene sine.  

-Saltfjell Reinprodukter er en verdig vinner. De har utviklet et konsept som vil sette preg på mat og opplevelsesnæringen i Nordland og Norge. De er en god formidler av samiske tradisjoner og verdier, og det står respekt av deres åpenhet og ønske om at andre skal få et innblikk i den samiske kulturen og tradisjonene. Vi ønsker bedriften lykke til i den nasjonale konkurransen, avslutter Ahyee. 

Jury har bestått av: Magne Totland, landbruks- og reindriftsavdelinga, Fylkesmannen i Nordland, Tove Mosti Berg, Nordland Bondelag og Astrid Tove Olsen, leder Nordland Bonde- og Småbrukarlag 

Fakta om bedriftsutviklingsprisen i landbruket: 

  • Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.   
  • Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.   
  • Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.   
  • De fylkesvise vinnerne deltar så i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.   
  • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Grüne Woche i Berlin i januar 2019.

Bildet øverst: Ekteparet Nina og Per Ole Oskal vinner i dag pris for Saltfjell Rein Foto: Erik Fastvold