Profilerte innlegg

Skal løfte Trøndelag som reisemål!


Trøndelag fylkeskommune har valgt Trøndelag Reiseliv AS som leverandør for de regionale reiselivsoppgavene. Sammen med det trønderske reiselivet skal de hjelpe kundene å markedsføre Trøndelag.

Trøndelag fylkeskommune la de regionale reiselivstjenestene for Trøndelag ut på anbud våren 2018, og det var Trøndelag Reiseliv som vant konkurransen. Gjennom markedsføring, utvikling, kompetanse og rådgivning skal selskapet bidra til å etablere og videreutvikle Trøndelag som helårs reisemål.

– Dette har vi tro på skal løfte Trøndelag som attraktivt reisemål, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen. – Trøndelag Reiseliv AS har omfattende reiselivskompetanse, et bredt kontaktnett i inn- og utland og har mye kunnskap om hele Trøndelag. Sammen med reiselivet har de utarbeidet en ny strategi. Dette viser at selskapet tenker nytt for å møte framtidas utfordringer, sier Mjøen.

Ny strategi og nye arbeidsmåter

Det norske og internasjonale reiselivet er i sterk endring. Hva vi ønsker å oppleve har blitt viktigere enn hvor vi drar. Teknologien åpner for nye muligheter og dette stiller helt andre krav til reiselivet enn tidligere.

Trøndelag Reiseliv AS har sammen med en rekke reiselivsaktører laget en ny og framtidsrettet strategi basert på det trønderske felleskapet. Strategien legger opp til gjennomgripende endringer og nye arbeidsmåter for å løfte Trøndelag som reisemål.

– Trøndelag består av mange reisemål med ulike ambisjoner og forutsetninger. Trøndelag Reiseliv vil derfor legge opp til en dialog med reisemålene der slike ting avklares. De skal være et verktøy for både reisemål og næringen, sier Mjøen.

Samhandling er avgjørende for å lykkes

Reiselivet i Trøndelag er organisert i seks reisemålsselskap og et landsdelsselskap. Reisemålene ivaretar lokale oppgaver og bedriftenes behov for fellestjenester, mens landsdelsselskapet Trøndelag Reiseliv er et verktøy for reisemålene. Samspillet mellom aktørene er avgjørende. Trøndelag Reiseliv AS har allerede hatt samtaler med alle reisemålene for å avklare roller og ønsker å inngå samarbeidsavtaler med selskapene.

– Jeg er derfor glad for at selskapet er offensive og allerede har tatt grep for at dette samspillet skal lykkes, avslutter Mjøen.


NB! Dette innlegget er ett av mange utvalgte reiselivsnyheter du finner i nyhetsbrevet Dagens reiselivsnyheter. Les mer om nyhetsbrevet her!
Profilerte innlegg
Klart for sesongåpning i Hemsedal
Profilerte innlegg
Dette tjener ledere i reiselivet
Profilerte innlegg
Nord universitet – et fagmiljø for reiselivet
There are currently no comments.